Regulament intern: model si documente conexe

Prima pagina Regulament intern

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.

Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.

Regulamentul intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili  propriile reguli in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

 

De ce sa achizitionati lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”?

* gasiti un model de regulament intern in format editabil, actualizat la 04.01.2023, care trebuie doar personalizat si folosit;
* gasiti un model de procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca;
* gasiti un model procedura privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, a sesizarilor privind discriminarea si hartuirea;
* gasiti reguli prevind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si hartuire la locul de munca;
* gasiti model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
* gasiti o serie de drepturi si obligatii particulare care nu sunt indicate la art.39-40 din Codul muncii;
* gasiti enumerate fapte ce constituie abateri disciplinare, reguli, proceduri ce dezvolta prevederile generale prevazute de lege;
* gasiti si alte modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern;
* gasiti  indicatii pentru a completa corect regulamentul intern;
* aveti siguranta intocmirii unui document complet, care respecta prevederile legale actualizate la zi.
* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

Istoric actualizari

Actualizare 44
(04.01.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari cu privire la concediul de ingrijitor, in baza Ordinul MMSS si MS nr.2172/3829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor.
– Au fost aduse cateva actualizari lucrarii cu trimitere la Legea nr.367/2022 privind dialogul social.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 43 (11.12.2022):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– Au fost aduse modificari si completari notelor de subsol cu privire la salariul minim, in baza HG nr. 1447 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 ianuarie 2023, dar si in baza OUG nr.168/2022 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la obligatia salariatului de a anunta angajatorul inainte de data estimata de incepere a concediului pentru cresterea copilului, respectiv inainte de intentia de reluare a raportului de munca, in baza OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la dreptul tatalui copilului de a beneficia de restul concediului neefectuat de catre mama, in cazul in care survine decesul mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, in baza Legii nr.210/1999 privind concediul paternal.
– Au fost aduse completari capitolului din modelul de regulament intern privind formarea profesionala.
– Au fost aduse lucrarii cateva modificari si completari de continut, au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament.

Actualizare 42 (24.10.2022):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Codului muncii si Codului administrativ, in vigoare din 22.10.2022.
*Au fost aduse actualizari partii teoretice a lucrarii pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
*Modelul de regulament intern din lucrare a fost completat cu un nou capitol cu privire la formarea profesionala a salariatilor; au fost dezvoltate prevederile privind preavizul in cazul concedierii si in cazul demisiei; au fost adaugate prevederi cu privire la concediul de ingrijitor si absenta de la locul de munca a salariatilor in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala; au fost aduse completari cu privire la programe individualizate de munca; au fost aduse actualizari si cu privire la informarea salariatilor, dar si alte completari in baza Legii nr.283/2022.
– Au fost aduse modificari lucrarii, inclusiv notelor de subsol, in baza Legii nr. 275/2022 prin care se respinge OUG nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii.
– Au fost aduse modificari prevederilor din modelul de regulament cu privire la incetarea de drept a contractului de munca, in baza Legii nr.140/2022.
– Au fost aduse o serie de completari modelului de regulament intern, cu informatii utile in relatia salariat-angajator.
– Au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament.

Actualizare 41 (04.09.2022):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– A fost adaugata o noua obligatie in sarcina salariatilor si o noua obligatie in sarcina angajatorului, dar si alte completari, in baza OG nr.16/2022 si a Ordinului nr.1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
– Au fost aduse actualizari prevederilor din modelul de regulament intern cu privire la concediul paternal, in baza OUG nr.117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999.

Actualizare 40 (12.06.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari art.7 alin.(6) din modelul de regulament intern cu privire la exceptarea de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat si in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Legii nr.135/2022.

Actualizare 39 (23.05.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament, inclusiv notelor de subsol cu informari utile, cu privire la modificarile si completarile aduse de OUG nr.57/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament cu privire la prevederile Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament cu privire la prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.

Actualizare 38 (17.04.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
–  La art.31 alin.(1) din modelul de regulament a fost adaugat un nou tip de concediu medical la care au dreptul salariatii, concediu medical si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, introdus prin Legea nr.24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005, care se aplica din 16.04.2022.
– Art. 68 din modelul de regulament a fost reformulat si s-a adaugat un nou alineat cu privire la protectia salariatelor la locurile de munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat, s-a adaugat denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat, stabilite prin Normele de aplicare a OUG nr.96/2003.
– Avand in vedere incetarea starii de alerta, au fost eliminate din lucrare Capitolul VIII. Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARSCoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC … SRL in conditii de securitate si sanatate in munca si Capitolul IX. Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca.
Dupa incetarea starii de alerta pe teritoriul Ramaniei, masurile impuse de autoritati nu mai produc efecte. Insa, avand in vedere ca posibilitatea imbolnavirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 inca exista, pentru prevenirea raspandirii acestui virus si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de angajator in conditii de siguranta, avand in vedere si recomandarea autoritatilor cu privire la utilizarea mastilor de protective in spatiile publice aglomerate, consideram ca angajatorii pot sa pastreze din masurile aplicabile pe perioada starii de alerta. Consideram ca aceste masuri pot fi reglemntate prin instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca.

Actualizare 37 (10.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduce modificari si completari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca” si documentului intitulat “Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca”, anexe la regulamentul intern, in baza Ordinul nr.30/1/2022 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, publicat in Monitorul Oficial nr.25 din 7 ianuarie 2022 si HG nr. 34/2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr.18 din 6 ianuarie 2022.

Actualizare 36 (04.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari notelor de subsol a modelului de regulament in baza modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol, la catitolul IV “Reguli privind salarizarea”, din modelul de regulament, cu privire la posibilitatea angajatorilor de a acorda ajutoare financiare salariatilor, conditiile de acordare, conditiile in care se pot acorda tichete cadou, dar si alte beneficii neimpozabile, cu trimitere la baza legala.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol a documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca”, anexa la regulamentul intern, cu trimitere la HG nr.1242/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 35 (28.10.2021):
Lucrarea a fost actualizata dupa cum urmeaza:
– Au fost aduse cateva actualizari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca” si documentului intitulat “Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca”, anexe la regulamentul intern, in baza Ordinului nr.2282/156/2021 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, efectuarii triajului epidemiologic si dezinfectarii mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2, pe durata starii de alerta, in vigoare din 25.10.2021, data de la care se abroga Ordinul nr. 874/81/2020, dar si in baza modificarilor si completarilor aduse HG nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin HG nr.1130/2021 si HG nr.1161/2021, in vigoare din 25 octombrie 2021.

Actualizare 34 (12.10.2021):
Lucrarea a fost actualizata dupa cum urmeaza:
– Au fost aduse actualizari prevederilor privind munca suplimentara din modelul de regulament, in baza OUG nr.117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament intern, cu rol informativ, cu privire la modificarile si completarile aduse aduse Codului muncii prin OUG nr.117/2021 cu privire la sanctiunile pe care le risca angajatorul pentru intarzierea platii salariului si pentru pentru acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament intern, cu rol informativ, cu privire la modificarile si completarile aduse aduse Codului muncii prin OUG nr.117/2021 cu privire la contractele de munca cu timp partial.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament, cu rol informativ, cu privire la salariul minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin HG nr.1071/2021, incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
– A fost completata prevederea  cu privire la termenul de prezentare a certificatelor medicale la angajator, si cu situatia in care salariatul prezinta certificate medical pentru arsuri grave, in baza OUG nr.14/2021 pentru modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
– Au fost aduse cateva actualizari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca” si documentului intitulat “Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca”, anexe la regulamentul intern, in baza modificarilor aduse Ordinului nr.874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, prin Ordinul nr.2024/05.10.2021 si in baza HG nr.1090/6 octombrie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021.
– Au fost aduse si cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 33 (27.07.2021):
– A fost actualizata procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca, din modelul de regulament intern, in baza prevederilor Legii nr.208/2021 privind aprobarea OUG nr.36/2021.
– A fost adaugata, in modelul de regulament intern, si obligatia angajatorului de informare a salariatilor cu privire la obligatia acestora de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), cu trimitere la prevederile Legii nr. 411/2004. Chiar daca aceasta obligatie in sarcina angajatorului nu a fost reglementata momentan printr-o lege, avand in vedere ca apare in Ordinul nr.585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021, am considerat utila inserarea obligatiei in modelul de regulament intern, mai ales ca salariatul, prin citirea acestor prevederi, ia la cunostinta de obligatia de a adera la un fond de pensii privat, iar angajatorul isi indeplineste si prin acest mod obligatia de informare.
– A fost completata, in modelul de regulament intern, informarea cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), informare inserata in versiunea anterioara a lucrarii, cu noi informatii si cu trimitere la lege si la institutiile competente.
– Au fost aduse completari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca” si documentului intitulat “Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca”, anexe la regulamentul intern, in baza modificarilor aduse Ordinului nr.874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, modificat prin Ordinul nr.1204/09.07.2021.
– Au fost aduse lucrarii cateva modificari si completari de continut, dar si notelor de subsol cu sfaturi, indrumari utile in vederea completarii regulamentului intern.

Actualizare 32 (24.05.2021):
– Au fost aduse completari documentului in baza OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, si a OUG nr.37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
A fost completat modelul de regulament cu un nou capitol – Capitolul XIV. Procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca.
– Au fost aduse completari notelor de subsol cu privire la modificarile aduse recent Codului fiscal, prin OUG nr.13/2021, care vine cu o reformulare mai clara a regimul fiscal al ajutoatelor, cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor cu ocazia anumitor evenimente, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului. Dupa modificare, Codul fiscal trimite si la regulamentul intern, nu doar la contractul de munca, pentru reglementarea acordarii acestor beneficii.
– A fost introdus in modelul de regulament o informare a salariatilor cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), potrivit prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Chiar daca nu avem o obligatie in acest sens, dar avand in vedere ca exista un proiect de Ordin al Minstrului Muncii prin care se doreste modificarea si completarea modelului cadrul al contractului individual de munca prin care sa se introduca aceasta obligatie de informare in sarcina angajatorului, am considerat utila o astfel de prevedere.
– Au fost aduse cateva actualizari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca” si documentului intitulat “Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca”, anexe la regulamentul intern, in baza modificarilor aduse Ordinului nr.874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, modificat prin Ordinul nr.699/67/14.05.2021 si Ordinul nr.700/68/15.05.2021, a actualizarii in data de 02.04.2021 a documentului “Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)”, pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, dar si a HG nr.531/10.05.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut, dar si notelor de subsol cu sfaturi, indrumari utile in vederea completarii regulamentului intern. Modificarile si completarile sunt evidentiate cu verde.

Actualizare 31 (14.01.2021):
– Au fost aduse completari documentului in baza HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 13.01.2021. A fost completata in acest sens nota de subsol 107 de la capitolul Capitolul IV. Reguli privind salarizarea.
– A fost actualizata nota de subsol 226 cu trimiterea la HG nr.3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, de la masura nr.12 din „Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca”.

Actualizare 30 (11.01.2021):
– Au fost aduse cateva completari partii teoretice a lucrarii privind modalitatea de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern.
– Au fost aduse completari notelor de subsol de la capitolul privind salarizarea cu privire la acordarea unor drepturi stabilite prin legi speciale, a caror acordare este facultativa, cu trimitere la articolele de lege (de ex.Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare si prevederile Codului fiscal privind regimul fiscal al acestora).
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol cu privire la modificarea art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, articol modificat prin OUG nr.192/2020.
– Au fost aduse completari notelor de subsol cu privire la posibilitatea angajatorilor de a acorda angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, in limitele stabilite prin contractul de munca sau regulamentul intern, sume in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Modificare adusa Codul fiscal prin Legea nr.296/2020.
– A fost adaugata o noua situatie de suspendare a contractului de munca, in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.298/2020.
– Au fost aduse cateva completari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca”, anexa la regulamentul intern, in baza modificarilor aduse Legii nr.55/2020, prin OUG nr.192/2020, si in baza documentului elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile “Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)”, actualizat in data de 04.01.2021.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 29 (13.10.2020):
– Au fost aduse modificari si completari modelului de regulament intern in baza prevederilor
Legii nr.213/2020 privind modificarea si completarea Codului muncii. In acest sens a fost
modificat si completat capitolul care reglementeaza procedura disciplinara. A fost modificat
titlul capitolulul X, din Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale
salariatilor, in Procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca,
a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, capitol care a fost completat cu
procedura de conciliere a conflictelor individuale de munca, dar si cu procedura de
solutionare a sesizarilor privind discriminarea si hartuirea. A fost inlocuita, in cuprinsul
lucrarii, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor cu
procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau
a reclamatiilor individuale ale salariatilor. Au fost aduse completari cu privire la posibilitatea
partilor de fi asistate la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de
munca ori pe durata concilierii unui conflict individual de munca de catre un consultant
extern specializat in legislatia muncii. A fost adaugat dreptul angajatorului de a-si organiza
acivitatea de salarizare si de resurse umane.
– Au fost adaugate doua noi abateri disciplinare, iar actele, faptele si comportamentul de
discriminare, hartuire morala, hartuire sexuala, hartuire psihologica au fost prevazute ca
abateri grave.
– A fost adaugat un nou punct partii teoretice a lucrarii si anume pct. 2.6 Contraventii
prevazute pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern.

Actualizare 28 (11.08.2020):
– Au fost aduse modificari si completari Capitolului VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii din modelul de regulament intern, in baza prevederilor Legii nr.151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.658 din 24 iulie 2020 si a Legii nr.167/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, publicata in Monitorul Oficial nr.713 din 7 august 2020. S-a adaugat o noua sectiune la acest capitol, Sectiunea III. Reguli privind solutionarea sesizarilor salariatilor care se considera discriminati sau hartuiti, iar sectiunea III a devenit Sectiunea IV. Avand in vedere ca s-au adaugat o serie de noi prevederi, au fost renumerotate sau comasate cateva articole, alineate.

Atentie!  Angajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. Neideplinirea de catre angajator a acestor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei (a se vedea art.2 alin.(5^5) si art.26 alin.(1^2) lit.a) din OG nr.137/2000).

– Au fost aduse cateva completari, modificari modelului de regulament intern, inclusiv notelor de subsol, cu privire drepturile si obligatiile salariatilor si ale angajatorului privind organizarea timpului de munca si de odihna, indrumari privind tinerea evidentei privind ora de incepere si de terminare a programului de munca.
– Au fost adaugate actele, faptele si comportamentul de discriminare, hartuire morala, hartuire sexuala, hartuire psihologica la abateri disciplinare.
– Au fost adaugate completari cu privire la termenul de prezentare a certificatelor de concediu medical angajatorului, in finctie de situatie.
– A fost completat art.7 din modelul de regulament cu cateva noi obligatii ale salariatului.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la posibilitatea angajatorului de a introduce prin act unilateral munca la domiciliu sau telemunca, in situatii extreme decretate astfel de autoritatile competente cu atributii in domeniu.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la stabilirea dreptului la concediu de odihna in situatia in care contractul de munca este suspendat.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la reinstruirea salariatilor dupa reluarea activitatii, pentru prevenirea raspandirii unor infectii, epidemii, pandemii sau altor situatii similare, pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca.

Actualizare 27 (02.06.2020):
In baza prevederilor actelor normative care reglementeaza masuri pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de siguranta pe durata starii de alerta, in completarea regulamentului intern, a fost adaugat un nou document lucrarii care se regaseste la capitolul VIII. Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca. Capitolele in continuarea acestui document au fost renumerotate.

Actualizare 26 (24.05.2020):
In baza prevederilor Ordinul nr.3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea
contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la
locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta,
publicat in MO nr.403 din 16 mai 2020 si a Ordinului nr.874/81/2020 privind instituirea
obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea
obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii
de alerta, publicat in MO nr.435 din 22 mai 2020, au fost adaugate lucrarii 4 modele de
documente prin intermediul carora angajatorii sa aduca la cunostinta salariatilor masurile
pentru prevenirea raspandirii coronavirusului la locurile de munca, dupa cum urmeaza:
– Recomandari universal valabile cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul
SARS-CoV-2.
– Regulile de conduita obligatorie pentru angajatii care intra in spatiul organizat de angajator,
pe durata starii de alerta, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARSCoV-
2 la locurile de munca.
– Masuri de urmat pentru alte persoane decat personalul angajat care intra in spatiul organizat
de angajatorul SC ….. SRL, pe durata starii de alerta, pentru prevenirea imbolnavirilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca.
– Masuri de urmat pentru angajatii SC … SRL privind prevenirea imbolnavirilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2 in situatia deplasarilor pentru indeplinirea sarcinilor de munca.

Actualizare 25 (05.04.2020):
Au fost aduse actualizari modelului de regulament intern, dupa cum urmeaza:
– art.9 si art.15 au fost completate cu cate un alineat cu referire la munca la domiciliu;
– a fost completat art.17 cu doua noi alineate privind acordrea zilelor libere pentru Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii pentru salariatii care apartin de un alt cult religios legal, crestin, in baza Legii nr.37/2020 pentru completarea art.139 din Codul muncii si a art.94 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, in vigoare de la data de 06.04.2020;
– a fot adaugat un nou articol, art.30, privind acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant sau a unitatilor de educatie anteprescolara unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu, in baza Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Celelalte articole au fost renumerotate;
– a fost completat art.31 cu un nou alineat cu privire la termenul de prezentare a certificatelor medicale la angajator, in baza Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificate si completate prin Ordinul nr.502/417/26.03.2020.

Actualizare 24 (06.01.2020):
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare. Au fost aduse actualizari documentului in baza modificarilor aduse de HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 01.01.2020. Au fost eliminate din lucrare prevederile cu trimitere la calculul contributiilor sociale in cazul persoanelor care realizau venituri din salarii sub nivelul salariul minim, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.263/2019 care a abrogat  alin.5^1-5^5 de la art.146 “Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale” si alin. 5^1 de la art.168 “Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” din Codul fiscal, cu aplicabilitate incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

Actualizare 23 (28.07.2019):
– la nota de subsol (90) de la art.32 alin.(2) au fost adaugate 3 noi domenii de producere a materialelor de constructii care pot beneficia de facilitatile fiscale si anume: 2351 – Fabricarea cimentului; 2352 – Fabricarea varului si ipsosului; 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a, in baza prevederilor OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor.

Actualizare 22 (20.05.2019):
– au fost aduse completari prevederilor din modelul de regulament intern privind acordarea concediului de odihna suplimentar, printre care si concediul de odihna suplimentar pentru salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare in vitro (a se vedea art.147^1 din Codul muncii introdus de art.IV din OUG nr. OUG nr.26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019). Astfel, art.18 din modelul de regulament intern a fot completat cu inca 4 alineate, iar alineatele au fost renumerotate. Au fost aduse completari in acest sens si notelor de subsol.

Actualizare 21 (18.05.2019):
– au fost aduse modificari si completari documentului in baza Legii nr. 93/2019 pentru aprobarea OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019, in vigoare de la 11 mai 2019;
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagale in vigoare privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Actualizare 20 (01.01.2019):
– au fost aduse completarii documentului in baza prevederilor HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018 si a prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018;
– au fost aduse completari documentului prin adaugarea unor termeni si expresii privind discriminarea si hartuirea, dar si o noua sanctiune disciplinara in baza legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre barbati si femei. Au fost aduse completari cu explicatii si notelor de subsol.
– au fost aduse completari documentului in baza art.IV din OUG nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 14 noiembrie 2018, prin care au fost completate si modificate si o serie de prevederi din Codul muncii;
– au fost aduse completari, atat documentului, cat si notelor de subsol, cu informatii utile in relatia salariat-angajator.

Actualizare 19 (26.07.2018):
– au fost aduse completari documentului in baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General privind protectia datelor), a Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in
aplicare a Regulamentului (publicata in Monitoul Oficial nr.651/26.07.2018, in vigoare
de la 31.07.2018) si a Legii 129/2018 de modificare si completare a Legii nr. 102/2005
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, dupa cum urmeaza:
– a fost adaugat un nou capitol – Capitolul XIII. Protectia datelor cu character personal;
– a fost adaugat un nou formular – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal .

Actualizare 18 (10.04.2018):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitoul Oficial nr.296 din 2 aprilie 2018, in vigoare de la 5 aprilie 2018, si a Legii nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018, in vigoare de la 13 aprilie 2018;

– au fost aduse completari Capitolului XI. Contractul individual de munca, a fost adaugata o noua sectiune – Sectiunea VIII. – Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca.

Actualizare 17 (18.03.2018):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor Legii nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.226 din 13 martie 2018; Deciziei CCR nr.759/2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteza din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.108 din 5 februarie 2018;

– dupa lit.q) de la art.5 din modelul de Regulament intern s-a introdus lit.r) privind obligatia angajatorului de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.

Actualizare 16 (01.01.2018):
– au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si OUG nr.99/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Actualizare 15 (09.10.2017):
– au fost aduse completari regulilor de organizare a timpului de munca de la Capitolul III. -Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de concedii si zile libere,
Sectiunea I. – Reguli privind organizarea timpului de munca

Actualizare 14 (11.09.2017):
– au fost aduse completari modelului de regulament intern in baza Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr.717 din 5 septembrie 2017 (a fost intodusa obligatia salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate, de a depune la angajator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte acest lucru. A fost introdusa si obligatia angajatorului de a elibera salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat).

Actualizare 13 (10.08.2017):
– au fost aduse modificari si completari modelului de regulament intern in baza OUG nr.53/2017  pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii, si in baza OUG nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.598 din data de 25 iulie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

Actualizare 12 (27.04.2017):
– a fost adaugat Capitolul II – Regulament intern – dispozitii generale;
– au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament intern;
– a fost completata bibliografia;
– au fost introduse prevederi privind posibilitatea trimiterii deciziei de concediere prin posta electronica;

Actualizare 11 (10.01.2017):
s-a completat nota de la art.31 din modelul de regulament intern cu privire la salariul minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Actualizare 10 (05.12.2016):
a fost adaugata ziua de 1 iunie la zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza (in baza Legii nr. 220/2016 pentru pentru completarea alin.(1) al art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.931 din 18 noiembrie 2016).

Actualizare 9 (17.10.2016):
– a fost adaugata ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane la zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza (in baza Legii nr.176/2016 pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 13.10.2016, in vigoare de la 16.10.2016).

Actualizare 8 (13.07.2016):
– au fost aduse completari documentului in baza Legii nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, publicata in Monitorul Oficial nr.283/14.04.2016, in vigoare de la 12.08.2016;
– a fost eliminata prevederea din regulament privind suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare, prevedere declarata neconstitutionala de CCR prin Decizia nr.261/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.511/07.07.2016.

Actualizare 7 (04.05.2016):
– au fost aduse completari documentului prin introducerea unei note de subsol privind salariul minim de la 01.05.2016, in baza HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Actualizare 6 (20.03.2016):
– au fost aduse completari documentului in baza modifcarilor si completarilor aduse Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun prin Legea nr.15/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.72/01.02.2016, in vigoare de la 17.03.2016.

Actualizare 5 (02.02.2016):
– a fost eliminata prevederea de la art.104 alin.(1) din modelul de regulament intern privind suspendarea contractului individual de munca la plangerea penala a angajatorului impotriva salariatului, prevedere declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.279 din 23 aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.52 alin.(1) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.431 din 17 iunie 2015.
– a fost eliminata prevederea de la art.111 alin.(3) din modelul de regulament intern privind interdictia concedierii salariatilor pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat, prevedere declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.814/2015 referitoare la execptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 22 decembrie 2015.

Actualizare 4 (14.09.2015):
– au fost aduse actualizari Sectiunii III. – Reguli privind protectia maternitatii la locul de munca de la Capitolul VII. – Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii pentru a reflecta modificarile si completarile aduse OUG nr.96/2003 prin Legea nr.154/2015 privind modificarea si completarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 445 din 22 iunie 2015.

Actualizare 3 (14.05.2015):
– in baza prevederilor Legii nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin.(1) din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015, a fost
introdusa o nota de subsol la art.12 alin.(1) din modelul de regulament intern cu
urmatorul cuprins: „A se vedea art.137 alin.(1) din Codul muncii republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare: Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula
sambata si duminica”, cu scopul de atentionare asupra modificarii aduse Codului muncii.

Actualizare 2 (26.01.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015.

Actualizare 1 (14.07.2014):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarea adusa Codului muncii prin Legea nr.77/2014 pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.470 din 26.06.2014;
– au fost aduse actualizari documentului in baza dispozitiilor Legii nr.91/2014 privind
acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, publicata in
Monitorul Oficial nr.496 din 3 iulie 2014.

Intocmirea si publicarea documentului (28.04.2014).

 

Regulament intern: model si documente conexe – cuprins:

I. Regulamentul intern – reglementare

II. Regulamentul intern – dispozitii generale
2.1 Categorii de dispozitii ce trebuie sa se regaseasca in regulamentul intern
2.2 Consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor
2.3 Sesizarea instantei cu privire la regulamentul intern
2.4 Data de la care regulamentul intern produce efecte
2.5 Contraventii prevazute pentru lipsa regulamentului intern
2.6 Contraventii prevazute pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern

III. Model decizie de punere in aplicare a regulamentului intern

IV. Model de regulament intern

Modelul de regulament intern are urmatorul cuprins:
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
Sectiunea I. – Drepturile si obligatiile angajatorului
Sectiunea II. – Drepturile si obligatiile salariatilor
Capitolul III. Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de concedii si zile
libere
Sectiunea I. – Reguli privind organizarea timpului de munca
Sectiunea II. – Reguli privind acordarea de concedii si zile libere
Capitolul IV. Reguli privind salarizarea
Capitolul V. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
Sectiunea I. – Reguli obligatorii la angajare
Sectiunea II. – Reguli obligatorii pe durata executarii contractului individual de munca
Sectiunea III. – Reguli obligatorii la incetarea contractului individual de munca
Capitolul VI. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca
Capitolul VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii
Sectiunea I. – Reguli generale de nediscriminare si respectarea demnitatii salariatilor
Sectiunea II. – Reguli privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
in relatiile de munca
Sectiunea III. – Reguli privind protectia maternitatii la locul de munca
Capitolul VIII. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
Capitolul IX. Reguli referitoare la procedura disciplinara
Capitolul X. Procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor
Capitolul XI. Contractul individual de munca
Sectiunea I. – Incheierea si executarea contractului individual de munca
Sectiunea II. – Modificarea contractului individual de munca
Sectiunea III. – Suspendarea contractului individual de munca
Sectiunea IV. – Incetarea contractului individual de munca si reguli referitoare la preaviz in cazul concedierii si demisiei
Sectiunea V. – Contractul individual de munca pe durata determinata
Sectiunea VI. – Contractul individual de munca cu timp partial
Sectiunea VII. – Contractul individual de munca la domiciliu
Sectiunea VIII. – Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca
Sectiunea VIX. – Nulitatea contractului individual de munca
Capitolul XII. Criteriile si procedura de evaluare profesionala a salariatilor
Capitolul XIII. Protectia datelor cu caracter personal
Capitolul XIV. Procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca
Capitolul XV. Formarea profesionala a salariatilor
Capitolul XVI. Dispozitii finale

V. Model documente anexa la regulamentul intern
1. – Model declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
2. – Model tabel privind luarea la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
3. – Model fisa de evaluare a performantelor

VI. Model decizie de modificare a regulamentului intern

VII. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

VIII. Istoric actualizari

IX. Baza legala

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, consultati aici varianta DEMO.

 

Autor
savciuc2Elena Savciuc, expert legislatia muncii.
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”

cumparaPret: 89 lei

Pachetul actualizari: 129 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)
Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

 • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
 • depunere numerar;
 • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

 

Cum poti comanda „Regulament intern: model si documente conexe”?

–  completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
–  achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
–  livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
–  o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acum

Pentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Comanda acum

(Visited 165,173 times, 62 visits today)

4 Responses to Regulament intern: model si documente conexe

 1. ANDREI GEORGIANA says:

  Buna ziua !
  Ma intereseaza achizitionarea acestui produs – regulament intern .
  Care sunt costurile ?

  Va multumesc !

 2. Gasiti informatii privind costul lucrarii in materialul de mai sus.

 3. Anonymous says:

  Buna ziua !
  Ma intereseaza achizitionarea acestui produs – regulament intern .
  Care sunt costurile ?

  Va multumesc !

 4. Buna ziua. Lucrarea costa 89 lei. Daca doriti sa primiti actualizari pentru urmatorul an, mai achitati 40 lei. Pentru a elibera factura proforma, va rog sa trimiteti un mail la office@contabun.ro cu datele firmei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.