Regulament intern: model si documente conexe

RI 2019

Atentie! Intocmirea regulamentului intern este obligatorie la nivelul fiecarui angajator, potrivit prevederilor art.246 din Codul muncii, republicat.

 

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.

Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.

Regulamentul intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili  propriile reguli in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

 

De ce sa achizitionati lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”?
* gasiti un model de regulament intern in format editabil care nu trebuie decat personalizat si folosit;

* gasiti in regulamentul intern o serie de drepturi si obligatii particulare care nu sunt indicate la art.39-40 din Codul muncii, republicat;

* gasiti enumerate fapte ce constituie abateri disciplinare, reguli, proceduri ce dezvolta prevederile generice prevazute de lege;

* gasiti si alte modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern;

* gasiti indicatii pentru a completa corect regulamentul intern;

* aveti siguranta intocmirii unui document complet, care respecta prevederile legale actualizate la zi;

* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

 

Istoric actualizari

Actualizare 23 (28.07.2019):
– la nota de subsol (90) de la art.32 alin.(2) au fost adaugate 3 noi domenii de producere a materialelor de constructii care pot beneficia de facilitatile fiscale si anume: 2351 – Fabricarea cimentului; 2352 – Fabricarea varului si ipsosului; 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a, in baza prevederilor OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor.

Actualizare 22 (20.05.2019):
– au fost aduse completari prevederilor din modelul de regulament intern privind acordarea concediului de odihna suplimentar, printre care si concediul de odihna suplimentar pentru salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare in vitro (a se vedea art.147^1 din Codul muncii introdus de art.IV din OUG nr. OUG nr.26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019). Astfel, art.18 din modelul de regulament intern a fot completat cu inca 4 alineate, iar alineatele au fost renumerotate. Au fost aduse completari in acest sens si notelor de subsol.

Actualizare 21 (18.05.2019):
– au fost aduse modificari si completari documentului in baza Legii nr. 93/2019 pentru aprobarea OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019, in vigoare de la 11 mai 2019;
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagale in vigoare privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Actualizare 20 (01.01.2019):
– au fost aduse completarii documentului in baza prevederilor HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018 si a prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018;
– au fost aduse completari documentului prin adaugarea unor termeni si expresii privind discriminarea si hartuirea, dar si o noua sanctiune disciplinara in baza legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre barbati si femei. Au fost aduse completari cu explicatii si notelor de subsol.
– au fost aduse completari documentului in baza art.IV din OUG nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 14 noiembrie 2018, prin care au fost completate si modificate si o serie de prevederi din Codul muncii;
– au fost aduse completari, atat documentului, cat si notelor de subsol, cu informatii utile in relatia salariat-angajator.

Actualizare 19 (26.07.2018):
– au fost aduse completari documentului in baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General privind protectia datelor), a Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in
aplicare a Regulamentului (publicata in Monitoul Oficial nr.651/26.07.2018, in vigoare
de la 31.07.2018) si a Legii 129/2018 de modificare si completare a Legii nr. 102/2005
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, dupa cum urmeaza:
– a fost adaugat un nou capitol – Capitolul XIII. Protectia datelor cu character personal;
– a fost adaugat un nou formular – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal .

Actualizare 18 (10.04.2018):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitoul Oficial nr.296 din 2 aprilie 2018, in vigoare de la 5 aprilie 2018, si a Legii nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018, in vigoare de la 13 aprilie 2018;

– au fost aduse completari Capitolului XI. Contractul individual de munca, a fost adaugata o noua sectiune – Sectiunea VIII. – Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca.

Actualizare 17 (18.03.2018):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor Legii nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.226 din 13 martie 2018; Deciziei CCR nr.759/2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteza din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.108 din 5 februarie 2018;

– dupa lit.q) de la art.5 din modelul de Regulament intern s-a introdus lit.r) privind obligatia angajatorului de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.

Actualizare 16 (01.01.2018):
– au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si OUG nr.99/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Actualizare 15 (09.10.2017):
– au fost aduse completari regulilor de organizare a timpului de munca de la Capitolul III. -Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de concedii si zile libere,
Sectiunea I. – Reguli privind organizarea timpului de munca

Actualizare 14 (11.09.2017):
– au fost aduse completari modelului de regulament intern in baza Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr.717 din 5 septembrie 2017 (a fost intodusa obligatia salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate, de a depune la angajator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte acest lucru. A fost introdusa si obligatia angajatorului de a elibera salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat).

Actualizare 13 (10.08.2017):
– au fost aduse modificari si completari modelului de regulament intern in baza OUG nr.53/2017  pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii, si in baza OUG nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.598 din data de 25 iulie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

Actualizare 12 (27.04.2017):
– a fost adaugat Capitolul II – Regulament intern – dispozitii generale;
– au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament intern;
– a fost completata bibliografia;
– au fost introduse prevederi privind posibilitatea trimiterii deciziei de concediere prin posta electronica;

Actualizare 11 (10.01.2017):
s-a completat nota de la art.31 din modelul de regulament intern cu privire la salariul minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Actualizare 10 (05.12.2016):
a fost adaugata ziua de 1 iunie la zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza (in baza Legii nr. 220/2016 pentru pentru completarea alin.(1) al art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.931 din 18 noiembrie 2016).

Actualizare 9 (17.10.2016):
– a fost adaugata ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane la zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza (in baza Legii nr.176/2016 pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 13.10.2016, in vigoare de la 16.10.2016).

Actualizare 8 (13.07.2016):
– au fost aduse completari documentului in baza Legii nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, publicata in Monitorul Oficial nr.283/14.04.2016, in vigoare de la 12.08.2016;
– a fost eliminata prevederea din regulament privind suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare, prevedere declarata neconstitutionala de CCR prin Decizia nr.261/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.511/07.07.2016.

Actualizare 7 (04.05.2016):
– au fost aduse completari documentului prin introducerea unei note de subsol privind salariul minim de la 01.05.2016, in baza HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Actualizare 6 (20.03.2016):
– au fost aduse completari documentului in baza modifcarilor si completarilor aduse Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun prin Legea nr.15/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.72/01.02.2016, in vigoare de la 17.03.2016.

Actualizare 5 (02.02.2016):
– a fost eliminata prevederea de la art.104 alin.(1) din modelul de regulament intern privind suspendarea contractului individual de munca la plangerea penala a angajatorului impotriva salariatului, prevedere declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.279 din 23 aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.52 alin.(1) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.431 din 17 iunie 2015.
– a fost eliminata prevederea de la art.111 alin.(3) din modelul de regulament intern privind interdictia concedierii salariatilor pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat, prevedere declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.814/2015 referitoare la execptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 22 decembrie 2015.

Actualizare 4 (14.09.2015):
– au fost aduse actualizari Sectiunii III. – Reguli privind protectia maternitatii la locul de munca de la Capitolul VII. – Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii pentru a reflecta modificarile si completarile aduse OUG nr.96/2003 prin Legea nr.154/2015 privind modificarea si completarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 445 din 22 iunie 2015.

Actualizare 3 (14.05.2015):
– in baza prevederilor Legii nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin.(1) din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015, a fost
introdusa o nota de subsol la art.12 alin.(1) din modelul de regulament intern cu
urmatorul cuprins: „A se vedea art.137 alin.(1) din Codul muncii republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare: Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula
sambata si duminica”, cu scopul de atentionare asupra modificarii aduse Codului muncii.

Actualizare 2 (26.01.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015.

Actualizare 1 (14.07.2014):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarea adusa Codului muncii prin Legea nr.77/2014 pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.470 din 26.06.2014;
– au fost aduse actualizari documentului in baza dispozitiilor Legii nr.91/2014 privind
acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, publicata in
Monitorul Oficial nr.496 din 3 iulie 2014.

Intocmirea si publicarea documentului (28.04.2014).

 

Regulament intern: model si documente conexe – cuprins:

I. Regulamentul intern – reglementare

II. Regulamentul intern – dispozitii generale
2.1 Categorii de dispozitii ce trebuie sa se regaseasca in regulamentul intern
2.2 Consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor
2.3 Sesizarea instantei cu privire la regulamentul intern
2.4 Data de la care regulamentul intern produce efecte
2.5 Contraventii prevazute pentru lipsa regulamentului intern

III. Model decizie de punere in aplicare a regulamentului intern

IV. Model de regulament intern

Modelul de regulament intern are urmatorul cuprins:
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
Sectiunea I. – Drepturile si obligatiile angajatorului
Sectiunea II. – Drepturile si obligatiile salariatilor
Capitolul III. Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de concedii si zile
libere
Sectiunea I. – Reguli privind organizarea timpului de munca
Sectiunea II. – Reguli privind acordarea de concedii si zile libere
Capitolul IV. Reguli privind salarizarea
Capitolul V. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
Sectiunea I. – Reguli obligatorii la angajare
Sectiunea II. – Reguli obligatorii pe durata executarii contractului individual de munca
Sectiunea III. – Reguli obligatorii la incetarea contractului individual de munca
Capitolul VI. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca
Capitolul VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii
Sectiunea I. – Reguli generale de nediscriminare si respectarea demnitatii salariatilor
Sectiunea II. – Reguli privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
in relatiile de munca
Sectiunea III. – Reguli privind protectia maternitatii la locul de munca
Capitolul VIII. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
Capitolul IX. Reguli referitoare la procedura disciplinara
Capitolul X. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor
Capitolul XI. Contractul individual de munca
Sectiunea I. – Incheierea si executarea contractului individual de munca
Sectiunea II. – Modificarea contractului individual de munca
Sectiunea III. – Suspendarea contractului individual de munca
Sectiunea IV. – Incetarea contractului individual de munca
Sectiunea V. – Contractul individual de munca pe durata determinata
Sectiunea VI. – Contractul individual de munca cu timp partial
Sectiunea VII. – Contractul individual de munca la domiciliu
Sectiunea VIII. – Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca
Sectiunea VIX. – Nulitatea contractului individual de munca
Capitolul XII. Criteriile si procedura de evaluare profesionala a salariatilor
Capitolul XIII. Protectia datelor cu caracter personal
Capitolul XIV. Dispozitii finale
Anexe
Anexa 1 – Model declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
Anexa 2 – Model tabel privind luarea la cunostinta a prevederilor regulamentului
intern
Anexa 3 – Model fisa de evaluare a performantelor

V. Model documente anexa la regulamentul intern
1. – Model declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
2. – Model tabel privind luarea la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
3. – Model fisa de evaluare a performantelor

VI. Model decizie de modificare a regulamentului intern

VII. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

VIII. Istoric actualizari

IX. Baza legala

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, consultati aici varianta DEMO.

 

Autor
savciuc2Elena Savciuc, expert legislatia muncii.
* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”

cumparaPret: 69 lei

Pachetul actualizari: 99 lei (lucrare + 2 ani actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)
Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

 

Cum poti comanda „Regulament intern: model si documente conexe”?

–  completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
–  achita contravaloarea lucrarii in contul RO13 CECE B202 30RO N366 6480, deschis la CEC Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
–  livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
–  o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acum

Pentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Comanda acum

(Visited 76,710 times, 15 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − three =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.