Inregistrarea Contractelor Colective de Munca si a Actelor Aditionale la Contractul Colectiv de Munca: continut dosare 2014

Contractul colectiv de munca, potrivit art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Contractul colectiv de munca

 Dosarul intocmit in vederea inregistrarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate va cuprinde:

• cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate;

• contractul colectiv de munca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;

• dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;

• imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;

• dovezile de reprezentativitate ale partilor;

• procesele verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;

Cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate sau a actului aditional la Contractul colectiv de munca va contine in mod obligatoriu:

– numarul de iesire a cererii din unitate,

– semnatura reprezentantului legal,

– numarul de pagini al CCM/actului aditional depus spre inregistrare,

– datele de identificare ale unitatii,

– obiectul principal de activitate,

– natura capitalului social (mixt, stat sau privat),

– numarul toatal de salariati ai unitatii, cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii la ITM sau la o data ulterioara,

– mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ,

– mentiunea ca au fost respectate clauzele contractului colectiv incheiat la nivelul superior aplicabil.

 

Contabun.ro a mai publicat si:

*Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

*12 modele si formulare necesare la negocierea, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate

*Contractul colectiv de munca 2014: convocarea partilor indreptatite la negociere

*Contractul colectiv de munca 2014: amenzi ITM

*Contractul colectiv de munca 2014: reprezentantii salariatilor (cum sunt alesi, ce atributii au, care este durata mandatului…)

 

Actul aditional de modificarea a clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate

 

Dosarul intocmit in vederea inregistrarii actului aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate va cuprinde :

• cererea de inregistrare a actului aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate;

• actul aditional semnat de toate partile care au incheiat contractul, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt plus unul pentru depozitar;

• dovada convocarii partilor indreptatite sa participle la negociere;

• imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii actului aditional;

• dovezile de reprezentativitate ale partilor;

• procesele verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor.

 

Reprezentativitatea organizatiilor sindicale

Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune la inspectoratele teritoriale de munca un dosar in forma scrisa si in format electronic, care va cuprinde:

• copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;

• declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;

• dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator.

 

(Visited 477 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.