Formularul 221 an 2014 se depune pana pe 26 mai: cine trebuie si cine nu trebuie sa-l depuna

26 MAI 2014 este termenul limita de depunere a formularului 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit” pentru anul in curs, privind suprafata cultivata/capul de animal/familia de albine detinute/detinut la data declararii.

*Formularul 221 an 2014 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala in stare naturala.

In cazul in care activitatea agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative revin asocierii si se indeplinesc de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.

 IMPORTANT: Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite vor completa la sectiunea III “Date pentru stabilirea venitului impozabil” cate un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfasurata, putand opta pentru stabilirea localitatii/localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limita veniturilor neimpozabile. In situatia in care contribuabilul/asocierea fara personalitate juridica detine suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in mai mult de 4 localitati, se completeaza si formularul “Anexa nr. …. la Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”, care se ataseaza la declaratie.

* Formularul 221 an 2014 nu se depune pentru:

– persoanele fizice/membrii asocierilor farapersonalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde, precum si pentru pasuni si fanete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;

– contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor referitoare la cedarea folosintei bunurilor;

– contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele neimpozabile, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate, sau contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole, in situatia in care acestea nu se cunosc. In cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizata procedura succesorala, veniturile corespunzatoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/ familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole.

– contribuabilii care incep sa realizeze venituri din activitati agricole impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal in care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;

– persoanele fizice care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica.

 *Referitor la rectificarea formularului 221 an 2014 :

In cazul in care intervin modificari privind structura suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarul de capete de animale/familii de albine, declaratia rectificativa se depune pana la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data depunerii declaratiei rectificative.

Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarului de capete de animale/familii de albine, intervenite dupa data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

* Formularul 221 an 2014 se depune la:

– organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

– organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

– in situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica declaratia se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala.

* Formularul 221 an 2014 se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

* Formularul 221 an 2014 se pune gratuit la dispozitia contribuabilului de catre organul fiscal la solicitarea dumneavoastra sau poate fi descarcata de pe site-ul Ministerul Finantelor Publice (www.mfinante.ro), Portal ANAF – Asistenta contribuabili.

 Temei legal:

– Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

– OPANAF nr. 530/2014 privind modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Codul fiscal, publicat in M.O. nr. 247/07.0.42014.

 

Contabun.ro a mai publicat si:

*Ordin 530/2014: modificarea formularelor 221 si 226

*Formular 221: declararea veniturilor din activitati agricole (oficial ANAF)

*Proiect pentru modificarea formularului 221 – Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit

*Declaratii fiscale cu termen de depunere mai 2014

 

Sursa: DGRFP Ploiesti

 

(Visited 596 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − four =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.