Contractul colectiv de munca la nivel de unitate: 5 elemente obligatorii de care trebuie sa tineti cont

Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate va avea continutul negociat de partenerii sociali.

Cu caracter general, Codul muncii prevede ca prin contractul colectiv de munca se stabilesc clauze privind conditiile de munca si salarizare, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. Pe langa cele doua clauze esentiale, salarizarea si conditiile de munca, exista insa o serie de clauze care ar trebui sa faca obiectul negocierii si sa fie cuprinse in continutul contractul colectiv de munca si anume: timpul de munca si timpul de odihna, concediile si zilele libere, sanatatea si securitatea in munca, formarea profesionala, contractul individual de munca, drepturi si obligatii ale partilor, protectia muncii si protectia sociala.

Prin urmare, partile ar trebui sa negocieze si sa cuprinda in contracul colectiv de munca: nivelurile salariale minime, ajutoare banesti acordate salariatilor si conditiile de acordare; masuri active de combatere a somajului in cazul concedierii pentru motive care nu sunt imputabile salariatilor; drepturile salariatilor delegati; drepturile salariatilor detasati; conditii specifice privind munca la domiciliu, munca de noapte, munca in schimburi, munca suplimentara; munca persoanelor cu handicap; norma de munca; pauza de masa si repausul zilnic; repausul saptamanal; sarbatorile legale; durata minima a concediului de odihna; conditii de suspendare a contractului individual de munca in cazul absentelor nemotivate; durata concediului fara plata; modul concret de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern, a contractului colectiv de munca aplicabil; participarea la un fond de pensii facultative; munca si protectia femeilor si tinerilor etc.

La negocierea si intocmirea contractului colectiv de munca se va tine cont de urmatoarele:
a) clauzele contractelor colective de munca pot stabili drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege;
b) la incheierea contractelor colective de munca, prevederile legale referitoare la drepturile angajatilor au un caracter minimal;
c) contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel superior;
d) contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de munca aplicabile.
e) contractele colective de munca pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror clauze convenite intre parti.

A se vedea Anexa 9 – Contract colectiv de munca la nivel de unitate

Contractul colectiv de munca poate cuprinde, ca anexe, grila de salarizare cu respectarea coeficientilor de ierarhizare (unde este cazul) si planul de formare profesionala.

Contractul colectiv de munca, inclusiv anexele, se redacteaza in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, si trebuie sa fie semnat si stampilat pe fiecare pagina, de partile semnatare.

Extras din lucrarea „Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

(Visited 643 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + five =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.