Contract individual de munca – valabil in 2014 (model cadru si model complex)

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Modelul – cadru al contractului individual de munca a fost aprobat prin Ordinul 64/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.139 din 04.03.2003.

Modelul – cadru al contractului individual de munca a fost modificat prin Ordinul 76/2003 si Ordinul 1616/2011.

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. …../…………. in registrul general de evidenta a salariatilor
A. Partile contractului
Angajator – persoana juridica/fizica………………, cu sediul/domiciliul in ……………., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ……………,
si
salariatul/salariata – domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., CNP …………………, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ….. nr. ……. din data …………..,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

PENTRU MODELUL DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA (VALABIL 2014) – CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE – CLICK AICI

PENTRU MODELUL DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA COMPLEX (VALABIL 2014) – CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE – DAR SI PENTRU ALTE DOCUMENTE NECESARE LA ANGAJARE – CLICK AICI

(Visited 1,676 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three − 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.