TVA – cod de inregistrare fiscala activitati multiple (speta ANAF)

Intrebare: Se solicita precizari privind procedura de atribuire a codului de inregistrare fiscala aplicabila in cazul unui contribuabil autorizat initial pentru desfasurarea in mod independent a unei profesii libere, de expert contabil, pentru care organele fiscale i-au atribuit codul de inregistrare fiscala si care ulterior, a fost autorizat si pentru desfasurarea unei activitati comerciale, fiind inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si primind un cod unic de inregistrare fiscala, in contextul optiunii respectivului contribuabil pentru inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare.

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Raspuns ANAF:
In conformitate cu art.127 alin.(1) din Codul fiscal, este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin.(2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

Conform alin.(2) al aceluiasi articol, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora, precum si exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

In sensul art.125^1 alin.(1) pct. 4 din Codul fiscal, termenul de „activitate economica” are intelesul prevazut la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. Atunci cand o persoana desfasoara mai multe activitati economice, prin activitate economica se intelege toate activitatile economice desfasurate de aceasta.

In acest context, se poate concluziona ca, in situatia in care desfasoara mai multe activitati economice, persoana fizica este din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata o singura persoana impozabila.

Potrivit dispozitiilor Cap .I pct. 2.2 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.1346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare, daca un contribuabil desfasoara mai multe activitati autorizate sau activitatea se desfasoara in mai multe locatii, atribuirea codului de inregistrare fiscala se face numai pentru activitatea principala, la sediul principal de desfasurare a acesteia, celelalte locatii reprezentand sedii secundare, fiind aplicabile dispozitiile art.74 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de aceste prevederi legale, consideram ca persoana impozabila trebuie sa determine care dintre cele doua activitati desfasurate (profesia libera sau activitatea comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului) urmeaza a fi considerata activitatea principala, sa informeze organul fiscal in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea principala.

In aceste conditii, organul fiscal competent pentru administrarea fiscala a activitatii desfasurate la sediul principal va solicita transferul dosarului fiscal si al evidentei fiscale a contribuabilului de la organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara cealalta activitate a contribuabilului.

De asemenea, in ipoteza in care persoanei impozabile i-au fost atribuite doua coduri de inregistrare in scopuri de TVA, intrucat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit activitatii principale trebuie utilizat de contribuabil si pentru indeplinirea drepturilor si obligatiilor din domeniul TVA care rezulta din desfasurarea celeilalte activitati, organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea secundara trebuie sa anuleze inregistrarea in scopuri de TVA a activitatii secundare, dupa transferarea eventualelor sume negative de TVA sau TVA de plata catre organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana isi desfasoara activitatea principala.

Baza legala: Legea nr 571 / 2003 articolul 127; Ordonanta guvernului nr 92 / 2003 articolul 74

(Visited 604 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.