Majorare salariu minim de la 1 iulie 2014: model act aditional

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat la 900 lei incepand cu data de 1 iulie 2014.

Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva.

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

 

Majorarea salarilului prin act aditional se inregistreaza in Revisal cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, adica pana la data de 25 iulie 2014.

Contabun.ro va recomanda urmatoarele lucrari:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
* Regulament intern: model si documente conexe

Contabun.ro va propune un model de act aditional de modificare a salariului:

Antetul societati

Act aditional nr……..
La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ……….. /………..………………. in registrul general de evidenta a salariatilor

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….. cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de ……………………,
si
Salariatul/salariata – domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..……………..…, str. ……………….., nr. ……., judetul ..…………………….…., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria ….. nr. ….., eliberat / eliberata de ……………, la data de ………………, CNP ………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .
In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile hotarasc:

1. Se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:
1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.

2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de …………….. .
Angajator,
SC ……………….. SRL
Reprezentant legal,

Salariat,

Important! Contabun.ro a lansat lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare” care prezinta, in 125 de pagini, ce prevede legislatia in vigoare cu privire la dosarul personal al salariatului; documentele pe care trebuie sa le contina dosarul si 54 de modele si formulare, editabile, absolut necesare, cu indicatii pentru a fi completate corect si folosite in orice unitate. Pretul final al lucrarii este de 54 lei.

 

 

 

(Visited 6,719 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.