Stimulentul de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului – model adeverinta

Potrivit art.7 din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului obtin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1 ISR.

 

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

 

Valoarea ISR (indicatorul social de referinta) este de 500 lei, potrivit art.33^1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si compeltarile ulterioare.

Stimulentul de insertie prevazut mai sus se acorda dupa cum urmeaza:
a) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, daca acestea obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani;
b) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, daca acestea obtin venituri supuse impozitului, dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani;
c) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului cu handicap in varsta de pana la 3 ani, oricand, pe toata perioada.

Important! In cazul in care persoana indreptatita care a solicitat concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani realizeaza venituri profesionale inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul de insertie se va acorda numai dupa implinirea de catre copil a varstei de un an.

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulentul de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.

Stimulentul de insertie pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatie lunara se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului.

Dreptul reprezentand stimulentul de insertie se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

Atentie! Depunerea dosarului, peste termenul prevazut mai sus, conduce la stabilirea dreptului incepand cu data depunerii cererii.

Contabun.ro va prezinta un model oficial de adeverinta pentru acordarea stimulentului de insertie pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatie lunara, dupa cum urmeaza:

Denumire Angajator ………………..
CUI …………………………
Adresa …………………….
Telefon ……………………
Fax …………………………

ADEVERINTA
Nr……../………

Se adevereste prin prezenta ca d-na/d-ul …………………….., CNP ………………., domiciliata/domiciliat in loc. ………………., str. …………………. nr………, bl. ….., sc. …. , etaj. …., ap. …., sector /judet ………………, este angajat in unitatea noastra de la data de ……………… .

Stagiul de cotizare avut in vedere la stabilirea stimulentului pentru cresterea copilului este urmatorul:(obligatoriu de 12 luni anterior datei nasterii copilului)
– de la …………. pana la ………… a avut calitatea de …………….*
La data de ……….. se implinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie.

In perioada de la ……… pana la ………. a beneficiat de concediu de maternitate. Ultima zi/luna/an de plata a indemnizatiei de maternitate a fost ………. .

In perioada de la ………. pana la ……….. a beneficiat de concediu pentru cresterea copilului.

Incepand cu data de ……….. si-a reluat activitatea in cadrul unitatii noastre, realizand lunar venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

 

Subsemnatul …………… avand functia de …………… declar ca datele cuprinse in prezenta adeverinta sunt reale.

Director,
……………….

 

*Exemplu: 1. salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga; 2. somer; 3. salariat cu contract de munca pe durata determinata, cu 1/2norma; 4. s-a aflat in concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani.

 

 

(Visited 5,374 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× four = 28

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.