Bilant la 30 iunie 2014: aspecte importante (oficial ANAF)

Principalele aspecte legate de sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici sunt reglementate prin OMFP nr. 936/2014 publicat in Monitorul Oficial nr. 540/21.07.2014.

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 se aplica de catre urmatoarele entitati care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei:

1 ) Persoanele juridice carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate.

2) Societatile comerciale carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, minis trului finantelor publice nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare , indiferent de forma de organizare si forma de proprietate.

3 ) Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indieferent de exercitiul financiar ales.

Incadrarea in criteriul privind cifra de afaceri seefectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercit ului financiar precedent.

Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2014 :
*persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2014
*persoanele juridice care in tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat in inactivitate temporara
*persoanele juridice infiintate in cursul anului 2014
*persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii

Alte aspecte

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora, astfel :
-directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
-persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Bilant la 30.06.2014: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 28.07.2014
* Ordinul MFP nr. 936/2014: aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014
* Bilant la 30 iunie 2014: proiectul a fost postat pe site-ul MFP

(Visited 575 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 7 = twelve

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.