Daily Archives: 03/08/2014

4.500 lei, amenda maxima pentru nedepunerea raportarilor semestriale

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici reglementeaza modul de depunere a raportarilor contabile la data de 30 iunie 2014 atat pentru contribuabilii care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene, cit si pentru operatorii economici care tin contabilitatea conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), reglementate in Romania prin OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.