Daily Archives: 05/08/2014

Reintegrarea in munca a salariatului concediat ilegal – ce trebuie sa faca salariatul

Potrivit art.80 din Codul muncii, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

Negocierea colectiva cand salariatii nu si-au desemnat reprezentantii

In cadrul unitatilor la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative, conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.