Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora

Potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a)nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b)se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c)organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

Contribuabilii, declarati inactivi conform art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Codul fiscal, astfel :

*daca desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de Codul fiscal dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferente achizitiilor efectuate.

*pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoan nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere,se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior,TVA aferenta:

a)bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;

b)activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentulinregistrarii. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaz a taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;

Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din O.G.nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentuluipotrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. 1847/01.07.2014 publicat in M.O.nr. 535/18.07.2014 se aproba procedura de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, precum si modelul si continutul unor formulare.

Pe perioada cat contribuabilii sunt declara ti inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Prin exceptie, contribuabilii declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.

Prin obligatie declarativa se intelege obligatia de depunere a urmatoarelor formulare:
-100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
-112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”;
-101 “Declaratie privind impozitul pe profit”;
-300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”;
-301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;
-390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”;
-394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate, iar in termen decel mult 5 zile de la data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate, datele se inscriu in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Decizia de declarare in inactivitate produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat raman inactivi.

Potrivit prevederilor art. 781 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc,cumulativ, urmatoarele conditii:

a)isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b)nu inregistreaza obligatii fiscale restante;

c)organele fiscale sa constate ca acestia functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicarii deciziei de reactivare, iar in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii deciziei de reactivare, datele se inscriu in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Decizia de reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor reactivati sunt considerate active incepand cu data reactivarii contribuabililor care le-au infiintat.

Alte aspecte :

*Contribuabililor declarati inactivi fiscal li se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA.

Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este : datacomunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

*Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA,datorita declararii inactivitatii fiscale, la reactivare sunt inregistrate din oficiu in scopuri de TVA de catre organul fiscal competent.

Data inregistrarii in scopuri de TVA este: data reactivarii.

*Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1847/2014 reglementeaza si aspecte referitoare la :
– verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, precum si
-verificarea de catre organele fiscale a contribuabililor care nu functioneaza la
domiciliul fiscal declarat.

*la data publicarii Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1847/2014 se abroga :
-Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 378 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ nine = 16

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.