Legea insolventei 2014: modificari fata de prevederile anterioare

Legea nr. 85 / 2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 466/2014 stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei, avand drept scop instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia.

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Principalele modificari aduse de noua lege, fata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, abrogata prin Legea nr. 85/2014, sunt:
– valoarea-prag (cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa) este de 40.000 lei (fata de 45.000 lei, in Legea 85/2006), iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat;

– creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei este creditorul a carui creanta asupra patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 60 de zile (fata de 90 zile, in Legea 85/2006);

– competenta de solutionare a dosarului revine tribunalului in carei circumscriptie debitorul si-a avut sediul social/profesional cel putin 6 luni anterior datei sesizarii instantei (in Legea 85/2006, competenta apartinea tribunalului in a carui circumscriptie isi avea sediul debitorul, fara a fi prevazuta vreo durata minima in acest sens);

– cererea privind deschiderea procedurii formulata de catre debitor trebuie sa fie insotita de o serie de inscrisuri, prevazute si de Legea 85/2006, solicitandu-se in plus, prin noile reglementari, o declaratie prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de societati, cu precizarea acestora; dovada codului unic de inregistrare si dovada notificarii organului fiscal competent. Referitor la lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive, care se ataseaza cererii, s-a marit perioada referitoare la aceasta, fata de 120 zile (cca. 4 luni) anterioare inregistrarii cererii introductive, prevazuta in Legea 85/2006;

– durata maxima a perioadei de observatie (cuprinsa intre data deschiderii procedurii insolventei si data confirmarii planului de reorganizare sau, dupa caz, a intrarii in faliment) este de 12 luni calculate de la data deschiderii procedurii; legislatia anterioara nu prevedea o durata maxima;

– o noutate introdusa prin Legea nr. 85/2014 se refera la faptul ca, in termen de 60 de zile de la data publicarii in BPI (Buletinul procedurilor de insolventa) a notificarii privind deschiderea procedurii, organele de inspectie fiscala vor efectua inspectia fiscala si vor intocmi un raport de inspectie fiscala. Creditorii bugetari pot sa inregistreze un supliment al cererii de admitere a creantei initiale, daca este cazul, pentru creantele bugetare constatate prin raport de inspectie fiscala intocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioara a debitorului;

– debitorul aflat in insolventa poate participa la licitatii publice;

– furnizorul de utilitati este indreptatit sa intrerupa furnizarea serviciilor daca debitorul nu achita creantele nascute dupa deschiderea procedurii insolventei, aferente serviciilor prestate, in termen de maxim 90 de zile (termen introdus prin Legea nr. 85/2014);

– dupa depunerea cererii de deschidere a procedurii, in cazuri urgente, care ar pune in pericol activele debitorului, judecatorul-sindic poate dispune, potrivit noilor reglementari, de urgenta, in camera de consiliu si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a oricaror proceduri de executare silita a bunurilor debitorului pana la pronuntarea hotararii cu privire la respectiva cerere;

– administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecatorul-sindic actiuni (in maxim un an de la data expirarii termenului pentru intocmirea raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei, dar nu mai tarziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii) pentru anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor, in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii (in legislatia anterioara se puteau anula acte/operatiuni frauduloase incheiate in 3 ani anteriori deschiderii procedurii). Daca administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu introduce o astfel de actiune, o poate face si comitetul creditorilor, precum si, potrivit reglementarilor actuale, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala;

– titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile, peste valoarea-prag, nascute dupa data deschiderii procedurii, recunoscuta de administratorul judiciar / judecatorul-sindic, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment al debitorului daca aceste creante nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data recunoasterii;

– bunurile pot fi distribuite creditorilor in contul creantelor pe care le detin impotriva averii debitorului, la propunerea creditorului (in cazul mai multor propuneri, bunul se va distribui celui care ofera cel mai mare pret, care nu poate fi sub valoarea stabilita prin raportul de evaluare), cu obligatia acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflati pe ordinele de prioritate anterioare si celor de pe aceeasi ordine de prioritate, similar daca bunul ar fi fost vandut catre un tert.

– una dintre conditiile cerute de lege pentru ca planul de reorganizare sa fie considerat confirmat este ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale sa accepte planul;

– modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, cu confirmarea judecatorului-sindic, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala;

– debitorul poate beneficia de finantari in vederea desfasurarii activitatilor curente, in perioada de observatie, cu aprobarea adunarii creditorilor, precum si potrivit planului de reorganizare, acestea avand prioritate la restituire.

Privind adunarea creditorilor si comitetul creditorilor, s-au introdus urmatoarele noutati:
– convocarea creditorilor se realizeaza prin publicare in BPI (Buletinul procedurilor de insolventa) cu cel putin 5 zile anterior tinerii sedintei. Convocatorul se depune la BPI cu 3 zile inaintea datei la care trebuie efectuata publicarea.

– comitetul creditorilor se intruneste ori de cate ori este necesar, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, dupa caz, ori la cererea oricarui membru al comitetului creditorilor (vechea legislatie prevedea intruniri lunare / ori de cate ori este necesar, la cererea administratorului judiciar / lichidatorului / a cel putin 2 dintre membrii). Impotriva actiunilor, masurilor si deciziilor luate de comitetul creditorilor, orice creditor poate formula contestatie la judecatorul-sindic in termen de 5 zile de la publicarea procesului-verbal al comitetului creditorilor in Buletinul procedurilor de insolventa (in Legea 85/2006, contestatia se inainta la adunarea creditorilor, in 5 zile de la luarea hotararilor comitetului);

– tabelul de creante se modifica pentru creante stinse total sau partial, tabelul actualizat cu sume stinse in timpul procedurii fiind publicat odata cu convocatorul adunarii creditorilor;

– daca, ulterior adoptarii hotararii adunarii creditorilor, se constata ca votul a fost viciat prin introducerea / eliminarea unei creante si daca votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotarari, adunarea creditorilor se reconvoaca cu aceeasi ordine de zi. Daca noua hotarare a adunarii creditorilor este diferita fata de cea initiala, judecatorul-sindic poate decide desfiintarea in tot ori in parte a actelor sau operatiunilor incheiate in temeiul hotararii initiale;

– adunarea creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar de intrare in faliment prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot (exceptie: daca unul sau mai multi creditori, detinand impreuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar, anunta intentia de a depune, in termenul legal, un plan de reorganizare a debitorului);

– hotararea adunarii creditorilor poate fi anulata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii / creditorilor care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor sau ale caror voturi nu au fost consemnate in procesul-verbal intocmit / administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cerere depusa la dosarul cauzei, inclusiv in format electronic, in termen de 5 zile de la data publicarii in BPI a procesului-verbal al adunarii creditorilor.

– in cazul in care s-a pronuntat o hotarare de respingere a actiunii in atragerea raspunderii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu intentioneaza sa formuleze apel impotriva acesteia va notifica in acest sens comitetul creditorilor sau, in cazul in care nu a fost desemnat un comitet al creditorilor, adunarea creditorilor. In cazul in care adunarea creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate din valoarea tuturor creantelor decide ca se impune introducerea apelului, acesta va fi introdus de catre presedintele comitetului creditorilor sau de catre creditorul majoritar, dupa caz (prin Legea 85/2006, acesta se introducea de administratorul judiciar).

(Visited 651 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.