Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva – model

Contabun.ro va prezinta un model de Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva, extras din lucrarea “40 DE MODELE SI FORMULARE NECESARE LA INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Lucrarea “40 de modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca” vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 84 de pagini, 40 de modele si formulare absolut necesare la incetarea contractului individual de munca, pentru fiecare caz de incetare, cu explicatii si sfaturi, astfel incat incetarea contractului individual de munca sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii, fara a risca nulitatea masurii.

rsz_like
NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva

Antetul societatii

Notificare
Nr. ……. / …………….
privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva

Catre
Inspectoratul Teritorial de Munca …………………….
Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca a judetului ………. / municipiului Bucuresti1

Spre stiinta
Sindicatului ……………………….. / reprezentantilor salariatilor …………………………..2

Avand in vedere Notificarea3 nr. ………. din data de ……….. privind intentia angajatorului de a efectua concedieri colective.
Avand in vederea propunerile sindicatului / reprezentantilor salariatilor prin Adresa/Adresele4 inregistrata/e cu nr. ……. din data de …………., in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati.
Avand in vedere Raportul final/Procesul verbal5 nr. …….. din data …………. privind rezultatul consultarii dintre conducerea SC ………… SRL si sindicatul …………… / reprezentantii salariatilor ………………….. in vederea ajungerii la o intelege, in conditiile prevazute de lege, cu privire la masuri pentru evitarea concedierilor ori diminuarii numarului de salariati concediati.
Tinand cont de prevederile art.68 – art.77 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul dispozitiilor art.72 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de unitate, formulam prezenta

Notificare privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva

Prin care va comunicam urmatoarele:

1. Potrivit dispozitiilor art.69 si art.71 din Codul muncii, republicat, in perioada ……………… au avut loc consultari intre conducerea SC …………… SRL si sindicatul ……………….. / reprezentantii salariatilor …………………… cu scopul ajungerii la o intelegere cu privire la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati si atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.

2. In perioada consultarilor, pentru a permite sindicatului / reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, au fost furnizate, prin Notificarea nr ……. din data …………, urmatoarele informatii:
a) numarul total si categoriile de salariati:
…………………………………………………….……………………….
b) motivele care determina concedierea preconizata:
………………………………………………………… ………………….
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere:
………………………………………………………………………….….
d) criteriile avute in vedere6, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere:
……………………………………..………………………………………
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor:
……………………………………………………………………………………………………
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil:
………..…………………………………………………………………….
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile:
……………………………………………………………….……………..
h) termenul inauntrul caruia sindicatul / reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati este:
……………………………………………………..………………………..

3. Urmare a consultarii, partile au ajuns / nu au ajuns la o intelegere cu privire la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati si atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati, dupa cum urmeaza ………………………..
………………………………………………………………………………

Fata de cele mentionate, solicitam sprijinul in vederea gasirii unor solutii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate.

Angajator
SC ……… SRL
Reprezentant legal
…………….

Am luat la cunostinta de prezenta notificare
………………………………
(numele, prenumele, semnatura persoanelor care au luat la cunostinta si data de luare la cunostinata/ dovada comunicarii)

……………………………………………………………………………
1 In situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si art.71, angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere – a se vedea art.72 alin.(1) din Codul muncii, republicat.
2 Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a prezentei notificari sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca. Sindicatul sau reprezentantii salariatilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca – a se vedea art.72 alin.(3) si alin.(4) din Codul muncii, republicat.
3 Notificarea mentionata se va anexa in copie la prezenta notificare.
4 Documentul se va anexa in copie la prezenta notificare.
5 Documentul se va anexa in copie la prezenta notificare.
6 Criteriile prevazute la pct.4 se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta – a se vede art.69 alin.(3) din Codul muncii, republicat.

(Visited 1,641 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five − 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 5.987 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.