Impozitarea veniturilor platite unor persoane fizice (asociatiile de proprietari)

Incadrarea si tratamentul fiscal al veniturilor obtinute de catre PRESEDINTELE si CENZORUL asociatiei de proprietari.

Presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt alesi sau revocati din functie de adunarea generala a proprietarilor, membri ai asociatiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)

Pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator de imobile sau a altor angajati sau prestatori, adunarea generala a proprietarilor mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27).

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezinta venituri asimilate salariilor. (Legea nr.571/2003, art.55 alin.(2) lit. d^2 si f).

Fiind venituri asimilate salariilor, pentru remuneratia obtinuta de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari se datoreaza impozitul pe veniturile din salarii si toate contributiile sociale obligatorii ( atat de catre persoana fizica care realizeaza veniturile de natura salariala cat si de catre platitorul de venit), cu exceptia :
– contributiei de asigurare pentru somaj (individuala si angajator/platitor de venit),
– contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale,
– contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,
– contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
(art. 296^4, art. 296^5 si art. 296^16 din Codul fiscal)

Incadrarea si tratamentul fiscal al veniturilor obtinute de catre ADMINISTRATORUL asociatiei de proprietari

In baza art. 34 si art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator. Persoanele fizice atestate pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa.

Totodata, la art.7 din Codul fiscal se prevede ca, orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare este considerata activitate dependenta si genereaza pentru persoana fizica venituri asimilate salariilor, pentru care se datoreaza impozit pe veniturile din salarii.

In ceea ce priveste contributiile sociale, la art. 296^3 lit.a) din Titlul IX^2 „Contributii sociale” al Codului fiscal se precizeaza ca, sunt contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale si persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.

Pentru venitul obtinut de catre administratorul asociatiei de proprietari, fiind venit din desfasurarea unei activitati dependente, se datoreaza toate contributiile sociale obligatorii (atat de catre persoana fizica care realizeaza veniturile de natura salariala cat si de catre platitorul de venit), cu exceptia :
– contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale,
– contributiei de asigurari pentru somaj (individuala si angajator), daca persoana fizica care desfasoara activitatea de administrator este si pensionar.
(art. 296^16 din Codul fiscal)

Incadrarea si tratamentul fiscal al veniturilor obtinute de catre PERSOANA CARE PRESTEAZA SERVICII DE CURATENIE in cadrul asociatiei de proprietari (fara sa aiba incheiat contract individual de munca cu asociatia)

Incadrarea, din punct de vedere fiscal, a veniturilor obtinute din activitati desfasurate in baza unui contract/conventie civila incheiata potrivit Codului civil se efectueaza avand in vedere prevederile pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Codul fiscal.

A) Primul pas consta in efectuarea unei analize a activitatii pe care o desfasoara femeia de serviciu in cadrul asociatiei respective, pentru a vedea daca este sau nu activitate dependenta.

Astfel ca, platitorul de venit va analiza criteriile de la pct. 67 din Normele metodologice, si daca acestea sunt indeplinite atunci activitatea este incadrata ca fiind activitate dependenta.
* Pct. 67 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004 :

Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
– partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
– partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele demunca, cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea;
– persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
– platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportate de angajator potrivit legii;
– persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii.

Daca platitorul de venit, potrivit conditiilor de desfasurare a activitatii, stabileste ca persoana fizica desfasoara o activitate dependenta, se aplica prevederile privind impozitul pe venitul din salarii si se datoreaza toate contributiile sociale obligatorii (atat de catre persoana fizica care realizeaza veniturile de natura salariala cat si de catre platitorul de venit), cu exceptia :
– contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale,
– contributiei de asigurari pentru somaj (individuala si angajator), daca persoana fizica care desfasoara activitatea de curatenie este si pensionar.
(art. 296^16 din Codul fiscal)

B) Al doilea pas va fi efectuat doar atunci cand se constata ca nu este vorba despre o activitate dependenta.
Asadar, daca in urma analizei platitorul de venit constata ca niciunul dintre criterii nu este indeplinit, activitatea este incadrata ca independenta, si atunci din punct de vedere al impozitului pe venit se vor avea in vedere prevederile art. 52 si art. 52^1 din Codul fiscal.

In acest caz platitorul de venit retine si vireaza impozit pe venit (in cota de 10% sau 16%, potrivit optiunii din contract/conventie).
Din punct de vedere al contributiilor sociale, platitorul de venit retine si vireaza:
– contributia individuala pentru bugetul asigurarilor sociale,
– contributia individuala pentru bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Exceptie: daca persoana fizica ingrijitor are si calitatea de pensionar sau de salariat, pentru venitul din activitatea independenta nu datoreaza contributia de asigurari sociale, asa cum rezulta din art. 296.23 alin.(3) din Codul fiscal.

C) In situatia in care persoana fizica ingrijitor este persoana fizica autorizata potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, sa desfasoare activitati economice in mod independent si este inregistrata fiscal potrivit art.72 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorul de venit nu are obligatia privind stopajul la sursa pentru impozitul pe venit si contributiile sociale, persoana fizica avand obligatia sa declare veniturile realizate si sa plateasca impozitul si contributiile sociale stabilite prin Decizia de impunere emisa de organul fiscal competent.

OBLIGATIILE DECLARATIVE si termenele de declarare si plata:

*Obligatiile declarative si termenele de declarare si plata pentru veniturile din activitati dependente (salarii si asimilate salariilor) :
– Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. (art. 58 alin. 1 din Codul fiscal).

Prin exceptie, impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se vireaza, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor – asociatii de proprietari care in anul anterior au avut un numar mediu* de pana la 3 salariati exclusiv.

– Contributiile sociale individuale calculate si retinute lunar se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii (alin. (9) al art. 296^18 din Codul fiscal).

– Formularul 112 “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aprobat prin OMFP nr. 1045/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, are aceleasi termene de depunere ca si termenele de virare ale impozitului si contributiilor.

– Cat priveste inregistrarea in vectorul fiscal, aveti obligatia sa va inregistrati pentru impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, precum si pentru contributiile de asigurari.

Obligatia inregistrarii in vectorul fiscal intervine doar daca nu sunteti inregistrat deja pentru aceste obligatii fiscale. Pentru inregistrare veti depune formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” reglementat prin OMFP nr. 262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formularul 112) depuse pentru fiecare luna din anul anterior.

*Obligatiile declarative si termenele de declarare si plata pentru veniturile din activitati independente

– Impozitul pentru veniturile din activitati desfasurate in baza unui contract/ conventie civila, se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul. (art. 52 si art. 52^1 din Codul fiscal)

– Cele doua contributii sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.(alin. (2) al art. 296^19 din Codul fiscal)

– Pentru impozitul pe veniturile din activitati desfasurate in baza unui contract/ conventie civila precum si pentru cele doua contributii individuale, platitorii de venituri sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, formularul 112 “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aprobat prin OPANAF nr.1045/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Sursa: DGRFP Arges

(Visited 397 times, 1 visits today)

2 Responses to Impozitarea veniturilor platite unor persoane fizice (asociatiile de proprietari)

 1. carmen danciu says:

  Buna ziua. In legarura cu veniturile presedintelui si. cenzorului daca sunt venituri asimilate salariilor se aplica deducerea personala? Multumesc.

 2. Buna ziua,

  Potrivit art.27 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt alesi sau revocati din functie de adunarea generala a proprietarilor, membri ai asociatiei de proprietari.

  Iar potrivit art.32 alin.(1) si art.33 alin.(2) din actul normativ mentionat, presedintele asociatiei de proprietari sau membrii comitetului executiv, precum si cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.

  Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezinta venituri asimilate salariilor (art.55 alin.(2) lit. d^2 si f) din Codul fiscal).

  In ceea ce priveste deducerea personala, potrivit art.56 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele fizice prevazute la art.40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

  Iar activitate dependenta la functia de baza este activitatea desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat (art.7 alin.(1) pct.3 din Codul fiscal).

  Prin urmare, presedintele si cenzorul asocieatiei de proprietari sunt alesi de adunarea generala a proprietarilor si sunt remunerati pe baza unui contract de mandat si nu in baza unui contract individual de munca. Remuneratia primita de presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari, in baza contractului de mandat, este considerata venit asimilat salariilor si nu venit din salarii, la care nu se aplica deducerea personala.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 + = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.