Recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit (ordinul 2365/2014)

In Monitorul Oficial nr.615/20.08.2014 a fost publicat Ordinul nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit.

Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit,stabilite prin decizie de impunere, se aplica pentru urmatoarele situatii:
– rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, pentru care chiria este exprimata in lei, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda.
– incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, potrivit legislatiei in materie, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole impuse in sistem real, din silvicultura si din piscicultura;
– corectia normelor de venit ca urmare a incetarii activitatii in cursul anului, a intreruperii temporare a acesteia datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, precum si in situatia dobandirii/ pierderii calitatii de salariat;
– depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
– completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activitati impuse pe baza normelor de venit de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit;
– completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activitati care nu sunt incluse in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Recalcularea platilor anticipate, pentru aceste situatii se efectueaza la solicitarea contribuabilului, de catre compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent.

Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se face de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”, aprobat prin Ordinul nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul 220, in care se bifeaza casuta “Recalcularea platilor anticipate”, va fi insotit de documente justificative din care rezulta situatia
contribuabilului:
– documente din care sa rezulte rezilierea contractelor de inchiriere (acordul de reziliere a contractului incheiat intre parti, declaratia pe propria raspundere etc.),
– documente care atesta incetarea activitatii si/sau suspendarea temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie,
– documente care atesta intreruperea temporara a activitatii sau
– alte documente care atesta situatia contribuabilului si care justifica solicitarea privind recalcularea platilor anticipate.

In situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligatia depunerii, la organul fiscal la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala, a formularului 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, in care se bifeaza casuta “Recalcularea platilor anticipate”.

Formularul 220, insotit de documentele justificative, se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea recalcularii platilor anticipate, formularul 220 se depune la termenele prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– in termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de inchiriere sau de la data aparitiei uneia dintre situatiile pentru care se poate solicita corectia venitului net
stabilit pe baza normelor de venit (incetarea activitatii in cursul anului, intreruperea temporara a activitatii);
– in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii sau suspendarii temporare a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, impuse in sistem real, din silvicultura si/sau din piscicultura ;
– in termen de 15 zile de la depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal, de catre contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic;
– in termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activitati noi.

In situatia in care formularul 220 se depune dupa expirarea termenelor mentionate anterior, organul fiscal procedeaza la recalcularea platilor anticipate de la data depunerii acestuia.

Data depunerii formularului 220 este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii este data inregistrarii acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

In situatia in care documentatia depusa nu este suficienta pentru recalcularea platilor anticipate, organul fiscal notifica contribuabilul in vederea
prezentarii documentelor necesare.

Persoanele fizice a caror activitate a fost suspendata temporar depun la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la reinceperea
activitatii, “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit” (formularul 220), completata corespunzator, in vederea stabilirii platilor anticipate.

Sursa: DGRFP Iasi

(Visited 252 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven − 7 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.