Baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical: model adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea contractului de munca [doc]

Va prezentam mai jos un model de Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, extras din lucrarea „DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI-ACTE, MODELE SI FORMULARE NECESARE”.

 

Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii

Antetul societatii

Nr. ………/…………..

Adeverinta

Prin prezenta se atesta faptul ca d-ul/d-na ……………………, domiciliat/a in localitatea …………., str. …………….. nr………….., jud. ………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………….. seria ………. nr. ……………., eliberat de …………………., la data de …………….., CNP …………………, a fost angajatul/a ………………., de la data de ………… pana la data de ……………, perioada in care i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legislatiei in vigoare.

In ultimele 6 luni anterioarei datei incetarii raportului de munca, d-ul/d-na ……………….. a realizat venituri pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.
Luna
si anul
Venit realizat pe baza caruia s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii Nr.zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii

 

In ultimele 12 luni d-ul/d-na ………………… a beneficiat/nu a beneficiat de zile de concediu medical/ Numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat d-ul/d-na…… ………….. in ultimele 12 luni este de ….. zile, pana la data de ……………….., aferente fiecarei afectiuni in part1, dupa cum urmeaza:

 

Cod indemnizatie  Numar zile concediu medical in ultimele 12 luni

Prezenta adeverinta a fost emisa pentru a-i servi la noul loc de munca.

Reprezentant legal,

(Visited 9,649 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.