Control ITM in domeniul relatiilor de munca – documente solicitate

In domeniul relatiilor de munca, in cazul unui control, inspectorii de munca pot solicita urmatoarele documente, dupa caz:

1. Registrul unic de control.

2. Actele constitutive ale angajatorului:
– contract de societate;
– statutul societatii;
– certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
– hotararea judecatoreasca de infiintare;
– autorizatia de functionare;
– acte aditionale de modificare, completare;
– procura notariala de imputernicire pentru reprezentantul angajatorului;
– autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
– numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama).

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

3. Registrul general de evidenta a salariatilor:
– registrul de evidenta a salariatilor completat conform HG nr.500/2011;
– foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
– documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor fara plata, concediilor de studii, acordarea orelor suplimentare;
– pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de insotire a marfii, monetare etc.;
– registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
– normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
– dovezile de calcul a drepturilor salariale.

4. Dosarele personale ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:
– dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul muncii;
– cerere de angajare;
– curriculum vitae;
– acte stare civila;
– acte de studii si calificare;
– fisa de aptitudini;
– contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia, potrivit legii;
– actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
– actele de identitate;
– avizul medical;
– fisa postului;
– acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
– permisul de munca (autorizatia demunca) in cazul salariatilor cetateni straini;
– certificatul de cazier judiciar (unde este cazul).

5. Contractul colectiv de munca (unde este cazul).

6. Regulamentul intern.

7. Pentru angajatorii care au ca obiect de activitate – selectia si plasarea fortei de munca:
– actul constitutiv;
– contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, incheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;
– acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul in care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta;
– dovada inregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;
– documente ale cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate:
a) actul de identitate;
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sanatate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de munca, in limba romana;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii;
– alte documente necesare efectuarii controlului in domeniul relatiilor de munca.

Sursa: ITM Arges.

(Visited 1,023 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 2 = three

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.