Decizie de incetare a contractului de munca ca urmare a pensionarii – model

Potrivit art. 56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractul individual de munca inceteaza de drept:
– la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
– la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare (art.56 alin.(2) din Codul muncii).

In acest sens, prevederile legale care trebuie avute in vedere sunt cele cuprinse in Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Va prezentam, mai jos, un model de decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii, extras din lucrarea “40 de modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca”.

Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii

Antetul societatii

Decizia nr. ………….. / ………………
ca urmare a pensionarii

Avand in vedere indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare a salariatului ……………….., la data de ………………/ Decizia de pensionare pentru invaliditate/pensie anticipata partial/pensie anticipata/pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, emisa de Casa Judeteana de Pensii ……………………. sub nr. ……. din data de ………….., a salariatului ………………………. .
In temeiul prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat.
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1 Incepand cu data de …………….. contractul individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ………. din data ………………, al salariatului ………………………, inceteaza de drept in temeiul art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………. .
Art.3 Prezenta decizie se comunica salariatului in termen de 5 zile lucratoare .
Art.4 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul, resedinta sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. .

Reprezentant legal ,

Dovada comunicarii:
(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

(Visited 10,082 times, 18 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − three =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.101 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.