Decizie de incetare a contractului de munca ca urmare a pensionarii – model

Potrivit art. 56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractul individual de munca inceteaza de drept:
– la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
– la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

 

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare (art.56 alin.(2) din Codul muncii).

In acest sens, prevederile legale care trebuie avute in vedere sunt cele cuprinse in Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Va prezentam, mai jos, un model de decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii.

Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii

Antetul societatii

Decizia nr. ………….. / ………………
ca urmare a pensionarii

Avand in vedere indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare a salariatului ……………….., la data de ………………/ Decizia de pensionare pentru invaliditate/pensie anticipata partial/pensie anticipata/pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, emisa de Casa Judeteana de Pensii ……………………. sub nr. ……. din data de ………….., a salariatului ………………………. .
In temeiul prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat.
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1 Incepand cu data de …………….. contractul individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ………. din data ………………, al salariatului ………………………, inceteaza de drept in temeiul art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………. .
Art.3 Prezenta decizie se comunica salariatului in termen de 5 zile lucratoare .
Art.4 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul, resedinta sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. .

Reprezentant legal ,

Dovada comunicarii:
(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

(Visited 19,471 times, 21 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 × three =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.