Cu ce articole din Codul muncii poate inceta contractul de munca pentru a beneficia de somaj?

Intrebare: Cu ce articol din Codul muncii imi poate inceta contractul de munca ca sa pot beneficia de indemnizatie de somaj?

Raspuns: Potrivit art.67 din Codul muncii, salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.

Iar conform art.64 alin.(1) si (2) din Codul muncii, in cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit. c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept in temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.

In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.

Masurile de combatere a somajului sunt reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot regasi in una din situatiile prevazute la art.17 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 printre care si situatia in care raporturile de munca le-au incetat din motive neimputabile lor.

Prin motive neimputabile salariatilor1, se intelege incetarea raportului de munca in temeiul articolelor din Codul muncii, republicat, dupa cum urmeaza:

 • art.31 alin.(3): Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia;
 • art.56 alin.(1) lit.a): la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
 • art.56 alin.(1)  lit. b): la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
 • art.56 alin.(1)  lit.d): ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • art.56 alin.(1)  lit.e): ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
 • art.56 alin.(1) lit.g): de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
 • art.56 alin.(1)  lit.i): la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
 • art. 61 lit. c): in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
 • art.61 lit.d): in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
 • art. 65 alin.(1): Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
 • art. 95 alin. (4): Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.articol concediere si somaj, concedire si somaj.

Vezi aici 40 de modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca

Prin urmare, salariatii ai caror contracte individuale de munca inceteaza pentru motive care nu tin de persoana lor, in baza articolelor mentionate mai sus, pot beneficia de indemnizatie de somaj.

…………………………………………………………………

1 A se vedea art.5 lit.a) si b) din HG nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.181 din 18.03.2002, cu modificarile si completarile ulterioare (ultima actualizare – prin HG nr.119/2014).

 

(Visited 1,499 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 + = nine

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.