Perioada de proba: informatii ce trebuie stiute

Perioada de proba este perioada stabilita pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care aceasta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

Perioada de proba constituie vechime in munca.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Legea prevede o durata maxima a perioadei de proba, durata efectiva a perioadei de proba urmand sa fie stabilita de parti in contractul individual de munca. Partile pot hotari si sa renunte la aceasta modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului, cu exceptia persoanelor cu handicap, in cazul carora perioada de proba este obligatorie.

Perioada de proba se calculeaza din prima zi a executarii contractului individual de munca si se termina la expirarea termenului stabilit in contract.

In situatia in care in perioada de proba contractul individual de munca se suspenda (de exemplu, pentru incapacitate temporara de munca, concediu fara plata), perioada de proba se va suspendata corespunzator, reluandu-si cursul dupa incetarea cauzei de suspendare.

(Visited 801 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.