145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

Prima pagina_145 de modele

Inspectorii de munca, in caz de control, va pot amenda pentru lipsa unor documente sau pentru intocmirea incorecta a acestora. In plus, nerespectarea de catre angajator a procedurilor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si in ceea ce priveste continutul documentelor intocmite, poate duce la nulitatea masurilor luate, constatata de instanta.

Lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata 05.02.2024, vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 438 de pagini, cu peste 145 de modele si formulare absolut necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicatii si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii, fara a risca nulitatea masurii.

De ce sa achizitionati lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”?

* gasiti peste 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca care au trecut testul a zeci de controale ITM;
* documentele sunt editabile si contin indicatii si sfaturi pentru a fi completate corect si folosite in orice unitate;
* aveti siguranta intocmirii unor documente complete, care respecta prevederile legale actualizate la zi;
* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat;

Lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca” cuprinde urmatoarele modele si formulare:

I. Modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
1.1 Cerere de angajare
1.2 Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
1.3 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
1.4 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
1.5 Fisa de solicitare a controlului medical la angajare
1.6 Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
1.7 Contract individual de munca (model cadru)
1.8 Contract individual de munca (model complex)
1.9 Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca)
1.10 Fisa postului (model cadru)
1.11 Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
1.12 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
1.13 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante
1.14 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1.15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)

II. Modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca
2.1 Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
2.2 Act aditional la contractul individual de munca (model general)
2.3 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea duratei contractului
2.4 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea locului de munca
2.5 Act aditional la contractul individual de munca – munca la domiciliul salariatului
2.6 Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca
2.7 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate
2.8 Decizie de delegare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.9 Comunicare privind prelungirea delegarii
2.10 Cerere de detasare
2.11 Acord de detasare
2.12 Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.13 Comunicare privind prelungirea detasarii
2.14 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea felului muncii
2.15 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea criteriilor de evaluare a activitatii profesioanale a salariatului
2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului
2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
2.18 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca
2.19 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de odihna
2.20 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta
2.21 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de confidentialitate
2.22 Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
2.23 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii in caz de forta majora
2.24 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara
2.25 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii ca masura de protectie a salariatului
2.26 Act aditional la contractul individual de munca – clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii
2.27 Act aditional la contractul individual de munca – procedura privind utilizarea semnaturii electronice
2.28 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca

III. Modele si formulare necesare la suspendarea contractului individual de munca
3.1 Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
3.2 Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
3.3 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului de maternitate
3.4 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca
3.5 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata carantinei
3.6 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata exercitarii unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti
3.7 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata indeplinirii unei functii de conducere salarizate in sindicat
3.8 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in caz de forta majora
3.9 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv
3.10 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei
3.11 Cerere de concediu pentru crestere copil
3.12 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru cresterea copilului
3.13 Cerere de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
3.14 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav
3.15 Cerere de concediu paternal
3.16 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal
3.17 Cerere de concediu pentru formare profesionala
3.18 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru formare profesionala
3.19 Cerere de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.20 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.21 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva
3.22 Cerere de concediu de acomodare adoptie
3.23 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare adoptie
3.24 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul desfasurarii unei activitati specifice in calitate de asisetent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist
3.25 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate
3.26 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti
3.27 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii
3.28 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
3.29 Decizie privind reducerea programului saptamanal de lucru cu o zi in cazul reducerii temporare a activitatii
3.30 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care impotriva salariatului s-a luat masura controlului judiciar/controlului judiciar pe cautiune/salariatul este arestat la domiciliu
3.31 Decizie privind detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
3.32 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor
3.33 Cerere de concediu fara plata
3.34 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata
3.35 Cerere de concediu fara plata pentru studii
3.36 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata pentru studii

IV. Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile
4.1 Referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare
4.2 Decizie privind aplicarea sanctiunilor disciplinare (avertisment scris)
4.3 Decizie privind desemnarea persoanei/constituirea comisiei de cercetare disciplinara
4.4 Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara
4.5 Proces verbal privind desfasurarea prodecedurii cercetarii disciplinare prealabile
4.6 Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
4.7 Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare

V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca
5.1 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
5.2 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
5.3 Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
5.4 Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
5.5 Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
5.6 Acord de incetare a contractului individual de munca
5.7 Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie
5.7 Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie
5.9 Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
5.10 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
5.11 Notificare catre sindicat/reprezentantii salariatilor privind intentia de a efectua concedieri colective
5.12 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere
5.13 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
5.14 Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului
5.15 Propunere de ocupare a unui loc de munca vacant in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala, inaptitudine fizica si/sau psihica, reintegrare in functia ocupata a unui salariat concediat
5.16 Notificare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca
5.17 Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.18 Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.19 Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
5.20 Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
5.21 Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
5.22 Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
5.23 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii
5.24 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca
5.25 Act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor
5.26 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.27 Decizie de reintegrare in functie a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.28 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate daca nu este ceruta reintegrara in functie
5.29 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse private de libertate
5.30 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.31 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii
5.32 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata
5.33 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii acordului parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani
5.34 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data decesului salariatului
5.35 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului
5.36 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la depasirea termenului de 6 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.37 Adeverinta de vechime in munca
5.38 Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
5.39 Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
5.40 Nota de lichidare
5.41 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind situatia locurilor de munca vacante

VI. Modele de declaratii
6.1 Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
6.2 Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
6.3 Declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale
6.4 Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare
6.5 Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
6.6 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru copilul major
6.7 Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
6.8 Declaratie pe propria raspundere asigurat
6.9 Declaratie pe propria raspundere coasigurat
6.10 Declaratie privind folosirea autovehiculului
6.11 Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuiește efectiv
6.12 Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadrat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
6.13 Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara
6.14 Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca
6.15 Declaratie pe propria raspundere a salariatului pentru acordarea/decontarea de catre angajator a cheltuielilor pentru plasarea copiilor in unitati de educatie timpurie

VII. Modele de adeverinte (altele decat la incetarea contractului individual de munca)
7.1 Adeverinta salariat (model general)
7.2 Adeverinta asigurat pentru Casa de Sanatate (model cadru)
7.3 Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
7.4 Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
7.5 Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
7.6 Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
7.7 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
7.8 Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
7.9 Adeverinta privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major

VIII. Modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.1 Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.2 Informare catre Inspectoratul Teritorial de Munca despre incheierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.3 Informare catre Inspectoratul Teritorial de munca despre incetarea/rezilierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.4 Adresa tip de inaintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca a registrului general de evidenta a salariatilor
8.5 Cerere tip pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor

IX. Modele necesare in cazul concediilor de odihna si a evenimanetelor familiale deosebite, dar si a altor tipuri de concediu
9.1 Decizie si situatie privind programarea concediilor de odihna
9.2 Cerere de concediu odihna
9.3 Cerere de intrerupere a concediului de odihna
9.4 Decizie de rechemare a salariatului din concediul de odihna
9.5 Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
9.6 Cerere de concediu de ingrijitor

X. Modele necesare in cazul unei salariate gravide
10.1 Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
10.2 Instiintare catre medicul de medicina muncii asupra starii de graviditate a salariatei
10.3 Instiintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca asupra starii de graviditate a salariatei

XI. Modele necesare pentru acordarea unor zile libere salariatilor parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamânt, si pentru decontarea indemnizatiilor acordate in aceasta perioada
11.1 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.2 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.3 Cerere pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.4 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

XII. Model documente prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Codul muncii in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
12.1 Cerere pentru acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
12.2 Declaratie pe propria raspundere privind suspendarea temporara a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau a starii de urgenta
12.3 Lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art. 53^1 din Codul muncii

Istoric actualizari

Actualizare 40 (05.02.2024):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– A fost adaugat un nou model – 5.6 Acord de incetare a contractului individual de munca prin acordul partilor, la cap.V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca, si renumerotate celelalte modele.
– A fost adaugat un nou model – 6.15 Declaratie pe propria raspundere a salariatului pentru acordarea/decontarea de catre angajator a cheltuielilor pentru plasarea copiilor in unitati de educatie timpurie, la cap. VI. Modele de declaratii.
–  Au fost aduse actualizari modelului 1.15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), in baza OUG nr.115/2023.
– Au fost aduse actualizari notei de subol 114 de la modelul 2.6 Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca, cu privire la abrogarea prevederilor care stabileau scutirea de taxe a indemnizatiei de telemunca, in baza OUG nr.115/2023.
– Au fost aduse actualizari modelului 2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii si notei de subsol de la acest model, cu privire la salariul minim, in baza HG nr.900/2023 si OUG nr.93/2023.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 39 (18.06.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– A fost actualizat paragraful privind instanta competenta pentru contestarea masurii dispuse de angajator din modelele de decizii prezentate in lucrare, in baza prevederilor Codului muncii modificate si completate de OUG nr.42/2023.
– Au fost aduse actualizari notelor de subsol de la modelul de cerere pentru concediul de ingrijitor, in baza prevederilor Codului muncii modificate si completate de OUG nr.42/2023.
– Au fost aduse actualizari notelor de subsol de la modelul de decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata  participarii la greva, in baza modificarilor aduse Legii nr.367/2022 privind dialogul social prin OUG nr.42/2023.
– A fost adaugat un model nou de decizie de suspendare a contractului de munca la initiativa salariatului, in baza completarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.140/2023 – 3.24 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul desfasurarii unei activitati specifice in calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist. Au fost renumerotate modelele de decizie de suspendare.
– Au fost aduse modificari notelor de subsol de la modelul de cerere pentru concediu acomodare adoptie  si de la modelul de decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare adoptie, in baza modificarilor aduse Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei prin Legea nr.70/2023.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie a salariatului la angajare.
– Au fost aduse cateva modificari şi completari de continut.

Actualizare 38 (26.01.2023):
– A fost actualizat paragraful privind instanta competenta pentru contestarea masurii dispuse de angajator din modelele de decizii prezentate in lucrare, in baza prevederilor Codului muncii coroborat cu prevederile Codului de procedura civila, avand in vedere abrogarea Legii nr.62/2011.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – Declaratie pe propria raspundere in vederea acordirii deducerii personale suplimentare.

Actualizare 37 (08.01.2023):
– A fost actualizat modelul Notă de informare cu privire la obligaţia salariaților de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), s-a eliminat trimiterea la Ordinul nr.585/2021.

Actualizare 36 (03.01.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
-Au fost aduse actualizari unor modele de documente in baza modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal privind deducerea personala, care se aplica de la 1 ianuarie 2023.
-Au fost aduse actualizari modelului de cerere pentru concediu de ingrijitor, in baza Ordinul MMSS si MS nr.2172/3829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor.
– Au fost aduse actualizari modelului de decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva, in baza Legii nr.367/2022 privind dialogul social.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 35 (18.12.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– A fost inlocuit modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul nr.64/2003 cu noul model-cadru aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex), propus de noi, in baza noului model cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– Au fost actualizate modelele de acte aditionale din prezenta lucrare, in baza noului model cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost eliminat din lucrare modelul de Act aditional la contractul individual de munca – informare cu privire la obligatia salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat.
– A fost adaugat un nou model de Act aditional la contractul individual de muncă – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca.
– A fost acualizat modelul de Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si in baza OUG nr.168/2002.
– Au fost aduse completari notelor de subsol de la modelul de Cerere de concediu pentru crestere copil, in baza OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 34 (03.11.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari modelului de contract individual de munca (model complex), propus de noi.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – 6.13 Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca, de la capitolul VI. Modele de declaratii.
– A fost actualizat modelul – 6.1 Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare cu declaratia salariatului de nesuprapunere program munca, de la capitolul VI. Modele de declaratii.

Actualizare 33 (31.10.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Au fost actualizate fisele de informare a salariatului la angajare (cu desfasurarea activitatii in tara si in strainatate). A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex) cu informatiile completate la art.17 alin.(3) din Codul muncii (pana la aparitia noului model-cadru al contractului individual de munca). Au fost aduse cateva modificari modelelor de acte aditionale prin care se modifica salariul, locul de munca, timpul de munca, clauza de mobilitate, a fost adaugat un nou model de cerere – 9.6 Cerere de concediu de ingrijitor.
– Au fost aduse actualizari lucrarii in baza Legii nr. 275/2022 prin care se respinge OUG nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii. Au fost eliminate din lucrare prevederile cu privire la fisa de post in cazul microintreprinderilor cu pana la 9 angajati. A fost eliminat din lucrare modelul 2.29 Act aditional la contractul individual de munca – caracterizare/descriere a activitatii in cazul microintreprinderilor, in lipsa fisei postului.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 32 (18.09.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Lucrarea a fost completata cu doua noi modele de documente, la cap VI. Modele de declaratii, intocmite in baza prevederilor OG nr.16/2022, respectiv: 6.11 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 6.12 – Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.
– Lucrarea a fost completata cu un nou model de decizie de constatare a incetarii de drept, la cap.V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca, respectiv: 5.34 – Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului.
– Modelul de cerere pentru concediu paternal si modelul de decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal au fost actualizate pentru a fi in concordanta cu modificarile si completarile aduse Legii nr.210/1999 privind concediul paternal prin OUG nr.117/2022.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 31 (13.06.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de contract – 1.8 Contract individual de munca (model complex), modelului de act aditional – 2.28 Act aditional la contractul individual de munca – informare cu privire la obligatia salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat si modelului notei de informare – 1.15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) cu privire la exceptarea de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat si in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Legii nr.135/2022.
– A fost actualizat modelul 2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara, si a prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.
– Au fost completate notele de subsol de la modelul de act aditional 2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului cu cateva recomandari in vederea completarii actului aditional in baza Legii nr.135/2022 si a OUG nr.67/2022.
– Avand in vedere incetarea starii de alerta, a fost eliminat din lucrare modelul de cerere – 9.6 Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19.

Actualizare 30 (04.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol a unor modele din lucrare in baza modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Pentru a vedea si celelalte actualizari (2014-2021), va rog sa accesati acest document word: istoric actualizari 145 modele si formulare cim

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO

 

Autor
savciuc1Elena Savciuc – expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati (industria prelucratoare, constructii, call center) si firme de consultanta
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”

cumpara

Pret: 90 lei .

Pachetul actualizari: 130 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar.

Cum poti comanda “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”?
– completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
– achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
– livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
– o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acumPentru informatii suplimentare ne puteti contacta la nr.telefon: 0741764407 sau adresa de e-mail: office@contabun.ro

Formular comanda

(Visited 78,947 times, 18 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.