145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

Prima pagina_145 de modele

Inspectorii de munca, in caz de control, va pot amenda pentru lipsa unor documente sau pentru intocmirea incorecta a acestora. In plus, nerespectarea de catre angajator a procedurilor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si in ceea ce priveste continutul documentelor intocmite, poate duce la nulitatea masurilor luate, constatata de instanta.

Lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata 26.01.2023, vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 434 de pagini, cu peste 145 de modele si formulare absolut necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicatii si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii, fara a risca nulitatea masurii.

De ce sa achizitionati lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”?

* gasiti peste 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca care au trecut testul a zeci de controale ITM;
* documentele sunt editabile si contin indicatii si sfaturi pentru a fi completate corect si folosite in orice unitate;
* aveti siguranta intocmirii unor documente complete, care respecta prevederile legale actualizate la zi;
* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat;

Lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca” cuprinde urmatoarele modele si formulare:

I. Modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
1.1 Cerere de angajare
1.2 Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
1.3 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
1.4 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
1.5 Fisa de solicitare a controlului medical la angajare
1.6 Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
1.7 Contract individual de munca (model cadru)
1.8 Contract individual de munca (model complex)
1.9 Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca)
1.10 Fisa postului (model cadru)
1.11 Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
1.12 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
1.13 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante
1.14 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1.15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)

II. Modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca
2.1 Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
2.2 Act aditional la contractul individual de munca (model general)
2.3 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea duratei contractului
2.4 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea locului de munca
2.5 Act aditional la contractul individual de munca – munca la domiciliul salariatului
2.6 Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca
2.7 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate
2.8 Decizie de delegare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.9 Comunicare privind prelungirea delegarii
2.10 Cerere de detasare
2.11 Acord de detasare
2.12 Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.13 Comunicare privind prelungirea detasarii
2.14 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea felului muncii
2.15 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea criteriilor de evaluare a activitatii profesioanale a salariatului
2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului
2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
2.18 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca
2.19 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de odihna
2.20 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta
2.21 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de confidentialitate
2.22 Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
2.23 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii in caz de forta majora
2.24 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara
2.25 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii ca masura de protectie a salariatului
2.26 Act aditional la contractul individual de munca – clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii
2.27 Act aditional la contractul individual de munca – procedura privind utilizarea semnaturii electronice
2.28 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca

III. Modele si formulare necesare la suspendarea contractului individual de munca
3.1 Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
3.2 Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
3.3 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului de maternitate
3.4 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca
3.5 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata carantinei
3.6 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata exercitarii unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti
3.7 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata indeplinirii unei functii de conducere salarizate in sindicat
3.8 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in caz de forta majora
3.9 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv
3.10 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei
3.11 Cerere de concediu pentru crestere copil
3.12 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru cresterea copilului
3.13 Cerere de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
3.14 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav
3.15 Cerere de concediu paternal
3.16 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal
3.17 Cerere de concediu pentru formare profesionala
3.18 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru formare profesionala
3.19 Cerere de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.20 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.21 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva
3.22 Cerere de concediu de acomodare adoptie
3.23 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare adoptie
3.24 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate
3.25 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti
3.26 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii
3.27 Decizie privind reducerea programului saptamanal de lucru cu o zi in cazul reducerii temporare a activitatii
3.28 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care impotriva salariatului s-a luat masura controlului judiciar/controlului judiciar pe cautiune/salariatul este arestat la domiciliu
3.29 Decizie privind detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
3.30 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor
3.31 Cerere de concediu fara plata
3.32 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata
3.33 Cerere de concediu fara plata pentru studii
3.34 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata pentru studii

IV. Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile
4.1 Referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare
4.2 Decizie privind aplicarea sanctiunilor disciplinare (avertisment scris)
4.3 Decizie privind desemnarea persoanei/constituirea comisiei de cercetare disciplinara
4.4 Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara
4.5 Proces verbal privind desfasurarea prodecedurii cercetarii disciplinare prealabile
4.6 Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
4.7 Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare

V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca
5.1 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
5.2 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
5.3 Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
5.4 Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
5.5 Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
5.6 Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie
5.7 Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie
5.8 Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
5.9 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
5.10 Notificare catre sindicat/reprezentantii salariatilor privind intentia de a efectua concedieri colective
5.11 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere
5.12 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
5.13 Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului
5.14 Propunere de ocupare a unui loc de munca vacant in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala, inaptitudine fizica si/sau psihica, reintegrare in functia ocupata a unui salariat concediat
5.15 Notificare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca
5.16 Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.17 Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.18 Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
5.19 Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
5.20 Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
5.21 Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
5.22 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii
5.23 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca
5.24 Act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor
5.25 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.26 Decizie de reintegrare in functie a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.27 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate daca nu este ceruta reintegrara in functie
5.28 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse private de libertate
5.29 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.30 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii
5.31 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata
5.32 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii acordului parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani
5.33 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data decesului salariatului
5.34 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului
5.35 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la depasirea termenului de 6 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.36 Adeverinta de vechime in munca
5.37 Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
5.38 Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
5.39 Nota de lichidare
5.40 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind situatia locurilor de munca vacante

VI. Modele de declaratii
6.1 Declarație pe propria răspundere a salariatului la angajare
6.2 Declarație pe propria răspundere privind funcția de bază
6.3 Declarație pe propria răspundere în vederea stabilirii deducerii personale
6.4 Declarație pe propria răspundere în vederea acordării deducerii personale suplimentare
6.5 Declarație pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere
6.6 Declarație pe propria răspundere a celuilalt soț că nu beneficiază de deducere personală pentru copilul major
6.7 Declarație pe propria răspundere privind apartenența la o casă de sănătate
6.8 Declarație pe propria răspundere asigurat
6.9 Declarație pe propria răspundere coasigurat
6.10 Declarație privind folosirea autovehiculului
6.11 Declarație pe propria răspundere privind indicarea adresei unde locuiește efectiv
6.12 Declarație pe propria răspundere a salariatului încadrat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial
6.13 Model declarație pe propria răspundere a salariatului privind veniturile realizate în baza a doua sau mai multe contracte individuale de muncă, a căror bază de calcul cumulată este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară
6.14 Declarație pe propria răspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de muncă

VII. Modele de adeverinte (altele decat la incetarea contractului individual de munca)
7.1 Adeverinta salariat (model general)
7.2 Adeverinta asigurat pentru Casa de Sanatate (model cadru)
7.3 Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
7.4 Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
7.5 Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
7.6 Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
7.7 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
7.8 Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
7.9 Adeverinta privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major

VIII. Modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.1 Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.2 Informare catre Inspectoratul Teritorial de Munca despre incheierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.3 Informare catre Inspectoratul Teritorial de munca despre incetarea/rezilierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.4 Adresa tip de inaintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca a registrului general de evidenta a salariatilor
8.5 Cerere tip pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor

IX. Modele necesare in cazul concediilor de odihna si a evenimanetelor familiale deosebite, dar si a altor tipuri de concediu
9.1 Decizie si situatie privind programarea concediilor de odihna
9.2 Cerere de concediu odihna
9.3 Cerere de intrerupere a concediului de odihna
9.4 Decizie de rechemare a salariatului din concediul de odihna
9.5 Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
9.6 Cerere de concediu de ingrijitor

X. Modele necesare in cazul unei salariate gravide
10.1 Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
10.2 Instiintare catre medicul de medicina muncii asupra starii de graviditate a salariatei
10.3 Instiintare catre Inspectoratul Teritoria de Munca asupra starii de graviditate a salariatei

XI. Modele necesare pentru acordarea unor zile libere salariatilor parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamânt, si pentru decontarea indemnizatiilor acordate in aceasta perioada
11.1 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.2 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.3 Cerere pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.4 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

XII. Model documente prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Codul muncii in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
12.1 Cerere pentru acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
12.2 Declaratie pe propria raspundere privind suspendarea temporara a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau a starii de urgenta
12.3 Lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art. 53^1 din Codul muncii

Istoric actualizari
Actualizare 38 (26.01.2023):
– A fost actualizat paragraful privind instanta competenta pentru contestarea masurii dispuse de angajator din modelele de decizii prezentate in lucrare, in baza prevederilor Codului muncii coroborat cu prevederile Codului de procedura civila, avand in vedere abrogarea Legii nr.62/2011.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – Declaratie pe propria raspundere in vederea acordirii deducerii personale suplimentare.

Actualizare 37 (08.01.2023):
– A fost actualizat modelul Notă de informare cu privire la obligaţia salariaților de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), s-a eliminat trimiterea la Ordinul nr.585/2021.

Actualizare 36 (03.01.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
-Au fost aduse actualizari unor modele de documente in baza modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal privind deducerea personala, care se aplica de la 1 ianuarie 2023.
-Au fost aduse actualizari modelului de cerere pentru concediu de ingrijitor, in baza Ordinul MMSS si MS nr.2172/3829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor.
– Au fost aduse actualizari modelului de decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva, in baza Legii nr.367/2022 privind dialogul social.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 35 (18.12.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– A fost inlocuit modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul nr.64/2003 cu noul model-cadru aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex), propus de noi, in baza noului model cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– Au fost actualizate modelele de acte aditionale din prezenta lucrare, in baza noului model cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost eliminat din lucrare modelul de Act aditional la contractul individual de munca – informare cu privire la obligatia salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat.
– A fost adaugat un nou model de Act aditional la contractul individual de muncă – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca.
– A fost acualizat modelul de Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si in baza OUG nr.168/2002.
– Au fost aduse completari notelor de subsol de la modelul de Cerere de concediu pentru crestere copil, in baza OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 34 (03.11.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari modelului de contract individual de munca (model complex), propus de noi.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – 6.13 Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca, de la capitolul VI. Modele de declaratii.
– A fost actualizat modelul – 6.1 Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare cu declaratia salariatului de nesuprapunere program munca, de la capitolul VI. Modele de declaratii.

Actualizare 33 (31.10.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Au fost actualizate fisele de informare a salariatului la angajare (cu desfasurarea activitatii in tara si in strainatate). A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex) cu informatiile completate la art.17 alin.(3) din Codul muncii (pana la aparitia noului model-cadru al contractului individual de munca). Au fost aduse cateva modificari modelelor de acte aditionale prin care se modifica salariul, locul de munca, timpul de munca, clauza de mobilitate, a fost adaugat un nou model de cerere – 9.6 Cerere de concediu de ingrijitor.
– Au fost aduse actualizari lucrarii in baza Legii nr. 275/2022 prin care se respinge OUG nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii. Au fost eliminate din lucrare prevederile cu privire la fisa de post in cazul microintreprinderilor cu pana la 9 angajati. A fost eliminat din lucrare modelul 2.29 Act aditional la contractul individual de munca – caracterizare/descriere a activitatii in cazul microintreprinderilor, in lipsa fisei postului.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 32 (18.09.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Lucrarea a fost completata cu doua noi modele de documente, la cap VI. Modele de declaratii, intocmite in baza prevederilor OG nr.16/2022, respectiv: 6.11 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 6.12 – Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.
– Lucrarea a fost completata cu un nou model de decizie de constatare a incetarii de drept, la cap.V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca, respectiv: 5.34 – Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului.
– Modelul de cerere pentru concediu paternal si modelul de decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal au fost actualizate pentru a fi in concordanta cu modificarile si completarile aduse Legii nr.210/1999 privind concediul paternal prin OUG nr.117/2022.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 31 (13.06.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de contract – 1.8 Contract individual de munca (model complex), modelului de act aditional – 2.28 Act aditional la contractul individual de munca – informare cu privire la obligatia salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat si modelului notei de informare – 1.15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) cu privire la exceptarea de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat si in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Legii nr.135/2022.
– A fost actualizat modelul 2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara, si a prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.
– Au fost completate notele de subsol de la modelul de act aditional 2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului cu cateva recomandari in vederea completarii actului aditional in baza Legii nr.135/2022 si a OUG nr.67/2022.
– Avand in vedere incetarea starii de alerta, a fost eliminat din lucrare modelul de cerere – 9.6 Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19.

Actualizare 30 (04.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol a unor modele din lucrare in baza modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 29 (16.11.2021):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative si aici amintim: HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (de la 1 ianuarie 2022), OUG nr.117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, Legea nr.269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
– A fost actualizat modelul 2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 01.01.2022.
– La modelul 7.5 Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, notelele de subsol au fost completate cu o recomandare cu privire la prevederile OUG nr.111/2021.
– Au fost actualizate notele de subsol de la modelul 7.7 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca, in baza OUG nr.111/2021.

Actualizare 28 (30.07.2021):
– Au fost aduse modificari documentului in baza Legii nr.208/2021 pentru aprobarea OUG nr.36/2021 cu privire la semnatura electronica. Au fost actualizate modelele: Fisa  de informare a salariatului la angajare si Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate; a fost actualizata procedura privind utilizarea semnaturii electronice in modelul de contract – Contract individual de munca (model complex) si in modelul de act aditional – Act aditional la contractul individual de munca procedura privind utilizarea semnaturii electronice.
–  Au fost aduse completari documentului in baza Ordinului nr.585/2021 dupa cum urmeaza:

 • A fost completat modelul de contract – Contract individual de munca (model complex) cu obligatia angajatorului sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, precum si cu un model de informare.
 • Au fost introduse doua noi modele de acte aditionale: 28 Act aditional la contractul individual de munca – informare cu privire la obligatia salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat si 2.29 Act aditional la contractul individual de munca – caracterizare/descriere a activitatii in cazul microintreprinderilor, in lipsa fisei postului.
 • A fost introdusa in lucrare o nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) – 15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II).
 • A fost completat modelul cadru al contractului individual de munca cu obligatia angajatorului sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a aderala un fond de pensii administrat privat.

– A fost introdus in lucrare un nou model de cerere  –  9.6 Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19, in baza prevederilor art.21^1 din Legea nr.55/2020 completata prin Legea nr.221/2021.
– Au fost aduse completari cererii si deciziei de suspendare a contractului pentru concediu ingrijire copil bolnav, precum si notelor de subsol a acestor modele.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 27 (28.05.2021):

– Au fost aduse completari documentului in baza OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmraza:

 • au fost completate modelele: Fisa  de informare a salariatului la angajare si Fisa  de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate cu un nou element – procedura privind utilizarea semnaturii electronice – obligatie de informare in sarcina angajatorului;
 • a fost completat modelul de Contract individual de munca (model complex) cu procedura privind utilizarea semnaturii electronice;
 • a fost completat modelul de Act aditional la contractul individual de munca – munca la domiciliul salariatului cu obligatia salariatului cu munca la domiciliu de a respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si a documentelor utilizate in timpul muncii la domiciliu;
 • a fost completat modelul de Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca cu obligatia telesalariatului de a respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul desfasurarii activitatii de telemunca. A fost eliminata obligatia de a specifica in contract locul/locurile de munca in cazul telemuncii, iar angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului in principal prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil. In ceea ce priveste instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, aceasta se face in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 • a fost completata lucrarea cu un nou model de act aditional – Act aditional la contractul individual de munca procedura privind utilizarea semnaturii electronice.

– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol in baza prevederilor OUG nr.37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.

– A fost modificat modelul Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, in baza prevederilor HG nr.536/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011.

– Au fost aduse cateva actualizari de continut modelelor Nota de lichidare si Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca.

– A fost adaugat un nou capitol lucrarii – XII. Model documente prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Codul muncii in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, in baza Ordinului nr.214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, emis de ministrul muncii si protectiei sociale.

– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 27 (28.05.2021):
– Au fost aduse completari documentului in baza OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmraza:
• au fost completate modelele: Fisa de informare a salariatului la angajare si Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate cu un nou element – procedura privind utilizarea semnaturii electronice – obligatie de informare in sarcina angajatorului;
• a fost completat modelul de Contract individual de munca (model complex) cu procedura privind utilizarea semnaturii electronice;
• a fost completat modelul de Act aditional la contractul individual de munca – munca la domiciliul salariatului cu obligatia salariatului cu munca la domiciliu de a respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si a documentelor utilizate in timpul muncii la domiciliu;
• a fost completat modelul de Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca cu obligatia telesalariatului de a respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul desfasurarii activitatii de telemunca. A fost eliminata obligatia de a specifica in contract locul/locurile de munca in cazul telemuncii, iar angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului in principal prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil. In ceea ce priveste instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, aceasta se face in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
• a fost completata lucrarea cu un nou model de act aditional – Act aditional la contractul individual de munca – procedura privind utilizarea semnaturii electronice.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol in baza prevederilor OUG nr.37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
– A fost modificat modelul Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, in baza prevederilor HG nr.536/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011.
– Au fost aduse cateva actualizari de continut modelelor Nota de lichidare si Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca.
– A fost adaugat un nou capitol lucrarii – XII. Model documente prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Codul muncii in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, in baza Ordinului nr.214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, emis de ministrul muncii si protectiei sociale.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 26 (25.01.2021):
Lucrarea a fost actualizata pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
– A fost actualizat modelul 2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol de la pct.131, in baza prevederilor HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 13.01.2021. Au fost adaugate recomandari cu privire la documentul ce trebuie intocmit intr-o astfel de situatie, cu trimitere la baza legala.
– Au fost aduse cateva completari modelului 2.6 Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca si notelor de subsol cu privire la modificarea art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, articol modificat prin OUG nr.192/2020, dar si cu privire la posibilitatea angajatorilor de a acorda angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, in limitele stabilite prin contractul de munca sau regulamentul intern, sume in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Modificare adusa Codului fiscal prin Legea nr.296/2020.
– A fost introdus un nou model de decizie de suspendare a contractului individual de munca – 3.27 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.298/2020. Au fost renumerotate celelalte modele de decizii de suspendare.
– Au fost aduse completari notelor de subsol ale modelelor 5.8 Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, 5.9 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala) si 5.12 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva), in baza Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) nr. 30/2020 referitoare la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, publicata in Monitorul Oficial nr.68 din 21 ianuarie 2021.
– A fost actualizata nota de subsol de la modelul 5.39 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind situatia locurilor de munca vacante. S-a facut trimitere la Platforma Servicii Online Angajatori, pusa la dispozitia angajatorilor de catre ANOFM, pentru accesarea aplicatiei S.E.M.M. Sistemul Electronic de Mediere a Muncii pentru declararea locurilor de munca vacante in conformitate cu Legea Nr. 76/2002.
– Au fost aduse cateva actualizari de continut unor modele de documente.

Actualizare 25 (01.11.2020):
Lucrarea a fost actualizata pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.213/2020, publicata in Monitorul Oficial nr.893 din 30.09.2020. Au fost aduse si alte modificari si completari modelelor de documente din lucrare, dupa cum urmeaza:.
– a fost completat modelul de contract individual de munca de la pct.1.8 cu o noua clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii;
– a fost adaugat un nou model de act aditional la contractul de munca (pct.2.26) cu clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii;
– au fost actualizate modele de documente care privesc cercetarea disciplinara (toate cele 9 documente din lucrare: modelul de decizie de la pct. 2.24 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara; toate cele 7 modelele de documente de la cap.IV. Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile si modelul de decizie de la pct.5.21 Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca);
– a fost modificat titlul modelului de decizie de suspendare de la pct.3.29 in Decizie privind detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca;
– a fost modificat titlul modelului de cerere la pct.5.6 in Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie;
– a fost actualizat modelul de declaratie de la pct.6.1 Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare.
– au fost aduse completari notelor de subsol, cu informatii utile in relatia salariat-angajator, dar si cateva actualizari de continut unor modele de documente.

Actualizare 24 (03.05.2020):
Lucrarea a fost actualizata in baza Ordinului presedintelui ANOFM nr.389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicat in Monitotul Oficial nr.351 din 30 aprilie 2020, in vigoare de la data publicarii in Monitoul Oficial. Au fost actualizate urmatoarele documente de la Cap.XI – Modele necesare pentru acordarea unor zile libere salariatilor parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si pentru decontarea indemnizatiilor acordate in aceasta perioada:
– Cererea pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant;
– Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant;
– Lista angajatilor care au beneficiat de zile libere, precum si de indemnizatia acordata pe aceasta perioada pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Actualizare 23 (28.04.2020):
– a fost actualizat formularul 11.3 – Cerere pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Actualizare 22 (08.04.2020):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– a fost actualizat formularul 3.26 – Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii. S-au adus completari formularului pentru a cuprinde cat mai multe informatii care sa ajute angajatorul in aplicarea masurii luate;
– au fost actualizate formularele 7.3 – Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical si formularul 7.4 – Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex), in baza Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, modificate si completate prin Ordinul nr.502/417/26.03.2020;
– a fost actualizat formularul 7.8 – Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala). S-a adaugat o noua coloana;
– a fost adaugat un nou capitol care cuprinde 4 formulare necerare pentru plata si decontarea indemnizatiilor acordate in baza Legii nr.19/2020 si a HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020, dupa cum urmeaza: capitolul XI. Modele necesare pentru acordarea unor zile libere salariatilor parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si pentru decontarea indemnizatiilor acordate in aceasta perioada
11.1 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.2 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.3 Cerere pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.4 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Actualizare 21 (23.03.2020):
Lucrarea a fost completata si actualizata in baza prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 si a prevederilor OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, dupa cum urmeaza:
– au fost adaugate doua noi formulare si anume 2.5 Act aditional la contractul individual de munca – munca la domiciliul salariatului si 2.6 Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca, iar celelate formulare de la Cap.II au fost renumerotate;
– a fost actualizat modelul 3.26 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii (somaj tehnic);
– au fost adugate doua noi formulare si anume 6.11 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant si 9.6 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Actualizare 20 (10.01.2020):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
– au fost aduse completari notelor de subsol de la formularul 1.8 – Contract individual de munca (model complex) cu privire la perioada de proba si perioada de preaviz la concediere in situatia incadrarii persoanelor cu handicap;
– a fost completat formularul 2.15 – Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii (si notele de subsol) in baza prevederilor HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020;
– a fost completat formularul 5.5 – Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor;
– a fost modificat titlul formularului 5.7 din Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie in Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie;
– au fost aduse completari notelor de subsol de la formularul 5.22 – Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii;
– a fost completat formularul 5.33  – Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data decesului salariatului;
– a fost actualizat formularul 6.1 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare, s-au eliminat prevederile cu trimitere la calculul contributiilor sociale in cazul persoanelor care realizau venituri din salarii sub nivelul salariul minim, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.263/2019;
– au fost eliminate din lucrare formularele 6.2 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 6.3 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.263/2019 care a abrogat  alin.5^1-5^5 de la art.146 “Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale” si alin. 5^1 de la art.168 “Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” din Codul fiscal, cu aplicabilitate incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020. Au fost renumerotate celelalte formulare de la Cap.VI;
– au fost actualizate formularele care trimit la Casa de sanatate de care apartine medicul de familie al salariatului.

Actualizare 19 (02.01.2019):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018. Astfel, au fost actualizate formularele/notele de subsol a formularelor: 6.1 Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare; 6.2 Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial; 6.3 Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara;
– a fost redenumit formularul 2.15 Decizie colectiva de majorare a salariului minim in Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii. Au fost actualizate formularul si notele de subsol si in baza prevederilor OUG nr.114/2018.

Actualizare 18 (16.12.2018):
– au fost aduse modificari notei de subsol a formularului  2.15 Decizie colectiva de majorare a salariului minim, in baza HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
– au fost aduse modificari notei de subol a formularului  5.22 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii, in baza modificarilor aduse Codului muncii prin OUG nr.96/2018;
– a fost inlocuita adeverinta de asigurat necesara pentru Casa de sanatate, formularul 7.2 Adeverinta asigurat pentru Casa de Sanatate (model cadru), in baza Ordinului CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat;
– a fost inversata oridinea formularelor 7.3 cu 7.4, iar formularul 7.4 – adeverinta care se elibereaza salariatului care are si coasigurati, pentru medicul de familie sau spital,  a fost modificat; au fost aduse completari si notelor de subsol;
– au fost aduse completari notei de subsol a forularului 5.11 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva si a formularului 5.12 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva),  in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.127/2018.

Actualizare 17 (26.07.2018):
– a fost adaugat documentului un nou formular:  1.14 – Nota de informare  privind  prelucrarea datelor cu caracter personal intocmit  in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului, publicata in Monitorul Oficial nr.651 din 26.07.2018, in vigoare de la 31.07.2018;
– au fost aduse completari notei de subsol a formularului 5.22 – Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii, in baza Deciziei CCR nr. 387/2018, publicata in Monitorul Oficial nr.642 din 24.07.2018;
– au fost adaugate doua noi coloane formularului 5.35 –  Adeverinta de vechime in munca (Tip norma contract si Tip durata contract);
– a fost adaugata o noua coloana formularului 9.1 – Situatie privind programarea concediilor de odihna pe anul …….. (Zile co an anterior);
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca si a Legii nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii;
– au fost aduse completari notelor de subsol, cu informatii utile in relatia salariat-angajator. Modificarile aduse sunt evidentiate cu verde.

Actualizare 16 (18.03.2018):
– au fost inlocuita Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, in baza HG nr.80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca, publicata in Monitoul Oficial nr.224 din 13.03.2018;
– au fost aduse completari Deciziei de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii, in baza Deciziei CCR nr.759/2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteza din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.108 din 5 februarie 2018;
– au fost aduse completari Adeverintei de asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex) si
Adeverintei din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, in baza Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/1311/2018, publicat in Monitorul Oficial  nr.31 din 12 ianuarie 2018;
– au fost aduse complatari Adeverintei cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii/contributia asiguartorie pentru munca;
– au fost aduse cateva completari notelor de subsol.

Actualizare 15 (01.01.2018):
– au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, OUG nr.99/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si OUG nr.88/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
– au fost aduse modificari modelului de decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor. Acesta a fost redenumit in „Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor”;
– a fost redenumita decizia de suspendarare a contractului individual de munca pentru ingrijirea copilului bolnav in “Decizie de constatare a suspendarii a contractului individual de munca in cazul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav”.
 
Actualizare 14 (07.09.2017):
– au fost actualizate doua formulare: Declaratia pe propria raspundere a salariatului la angajare si Declaratia pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial, in vaza prevederilor Ordinului nr.2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017;
– a fost adaugat un nou formular – Declaratia pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara, in baza Ordinului nr.2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017.

Actualizare 13 (14.08.2017):
– au fost aduse modificari si completari documentului in baza OUG nr.53/2017  pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii.
– au fost introduse doua noi formulare – declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare, un formular mai complex in care salariatul va declara toate informatiile pe care angajatul trebuie sa le cunoasca pentru o buna desfasurare a raportului de munca. Aceste formulare au fost introduse tinand cont si de prevederile OUG nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.598 din data de 25 iulie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

Actualizare 12 (30.01.2017):
– au fost aduse actualizari notelor de subsol a formularului “Decizie colectiva de majorare a salariului minim” privind modificarea salariului minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.
– s-au actualizat, in notele de subsol, trimiterile la HG nr.500/2011 in baza modificarilor aduse prin  HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.
– s-a eliminat din lucare Decizia de suspendare a conontractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare, in baza Deciziei CCR nr.261/2016 privind neconstitutionalitatea suspendarii contractului de munca pe durata cercetarii disciplinare, decizie publicata in Monitorul Oficial nr.511 din 7 iulie 2016, chiar daca Codul muncii nu a fost actualizat in acest sens.
– s-a elimeinat din lucrare Decizia de suspendare a contractului individual de munca in situatia in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului, in baza Deciziei CCR  nr.279/2015  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.52 alin.(1) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii,  publicata in Monitorul Oficial nr.431 din 17 iunie 2015, chiar daca Codul muncii nu a fost actualizat in acest sens.
– au fost aduse actualizari formularului 2.11 (Comunicare privind prelungirea detasarii) in sensul ca in prezent, dupa modificarea HG nr.500/2011 prin HG nr.877/2016, aplicatia Revisal permite prelungirea suspendarii contractului de munca pe durata detasarii.

Actualizare 11 (05.12.2016):
– a fost adaugata o nota de subsol la formularul 5.35 (Adeverinta de vechime in munca) privind obligativitatea angajatorilor de a elibera adeverinta de vechime la incetarea contractului de munca, in baza HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.
– a fost actualizat formularul 8.1 (Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor), in baza HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.

Actualizare 10 (15.08.2016):
– au fost adaugate doua modele de documente (model cerere concediu de acomodare si model decizie suspendare contract de munca pe durata concediului de acomodare adoptie),  in baza prevederilor Legii nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 283 din 14 aprilie 2016, in vigoare de la 12.08.2016.

 Actualizare 9 (13.07.2016):
– a fost completata nota de subsol la formularului 3.22 – Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate prin care s-a atras atentia asupra Deciziei CCR nr.261/2016 privind neconstitutionalitatea suspendarii contractului de munca pe durata cercetarii disciplinare, decizie publicata in Monitorul Oficial nr.511 din 7 iulie 2016;
– a fost completata, la “Baza legala”, data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr.261/2016.

 Actualizare 8 (04.07.2016):
– au fost aduse actualizari si/sau au fost adaugate note de subsol documentelor privind concediul pentru cresterea copilului, in baza modificarilor si completarilor aduse OUG nr.111/2010 si Normelor de aplicare, in vigoare de la 1 iulie 2016;
– a fost adaugata o nota de subsol formularului 3.22 – Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate prin care s-a atras atentia asupra Deciziei CCR privind neconstitutionalitatea suspendarii contractului de munca pe durata cercetarii disciplinare, decizie nepublicata inca in Monitorul Oficial;
– s-a inlocuit titlul deciziilor de suspendare de drept a contractului de munca din “Decizie de suspendare de drept a contractului individual de munca …” in “Decizie de constatare a suspendarii de drept a contractului individual de munca …”; s-a renuntat la articolul din deciziile de constatare a suspendarii de drept a contractului de munca care prevedea modul si termenul de contestare si s-au adaugat note de subsol cu explicatii in acest sens.
– s-au actualizat si s-au adaugat note de subsol formularelor privind concedierea pentru necorespundere fizica si/sau psihica in baza Deciziei nr. 7/2016 prin care ICCJ a a stabiltit ca prin decizie a organelor de expertiza medicala, prin care se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, se intelege rezultatul evaluarii medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea in munca, constand in fisa de aptitudine, necontestata sau devenita definitiva dupa contestare, prin emiterea deciziei de catre entitatea cu atributii legale in acest sens;
– s-a inlocuit titlul deciziiilor de incetare de drept a contractului de munca din “Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca …” in “Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca …”. S-a renuntat la articolul din deciziile de constatre a incetarii de drept a contractului de munca care prevedea modul si termenul de contestare si s-au adaugat note de subsol cu explicatii in acest sens.

Actualizare 7 (26.02.2016)
– a fost actualizat modelul de Declaratie pe propria raspundere asigurat prin actualizarea articolului din Legea nr.95/2006, republicata.

Actualizare 6 (25.01.2016):
– a fost introdus un nou formular – adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara pentru eliberarea de concedii medicale, in baza Ordinului Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.43/8/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Actualizare 5 (18.01.2016):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.22 din 13 ianuarie 2016.
– au fost aduse actualizari documentului privind salariul minim de la 01.05.2016, in baza HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Actualizare 4 (03.08.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta Decizia Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.431 din 17 iunie 2015.

Actualizare 3 (11.05.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.316 din 8 mai 2015.

Actualizare 2 (26.01.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015.

Actualizare 1 (05.01.2015):
– au fost aduse modificari modelului de decizie colectiva de majorare a salariului minim, in conformitate cu prevederile HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Intocmirea si publicarea documentului (08.12.2014).

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO

 

Autor
savciuc1Elena Savciuc, expert legislatia muncii.
* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii, call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”

cumpara

Pret: 89 lei .

Pachetul actualizari: 129 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

 • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
 • depunere numerar;
 • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si/sau a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

Cum poti comanda “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”?
– completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
– achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
– livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
– o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acumPentru informatii suplimentare ne puteti contacta la nr.telefon: 0741764407 sau adresa de e-mail: office@contabun.ro

Formular comanda

(Visited 60,300 times, 31 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.