Model adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii (model ce inlocuieste fisa fiscala)

Contabun.ro va prezinta un model de “Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul ……..” (model ce inlocuieste fisa fiscala) extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”. 

 

  1. Antetul societatii

Nr. ………../……………….

Adeverinta

privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul ……………..[1]

 

Prin prezenta se adevereste ca d-ul/d-na ……………………, domiciliat/a  in localitatea …………., str. …………….. nr………….., jud. ………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………….. seria ……….  nr. ……………., eliberat de …………………., la data de …………….., CNP …………………, are calitatea de salariat la SC ……………. SRL incepand cu data de …………….. / a avut calitatea de salariat la SC …………… SRL in perioada ………….. – …………….. si a realizat in anul ………… venituri din salarii, la functia de baza/in afara functiei de baza/pentru angajatii detasati[1]/pentru activitatea desfasurata  in strainatate[2], dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Luna Venit brut   Deduceri personale[3] Alte deduceri

Baza de calcul a impozitului

Impozit retinut

1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total          

 

Mentionam ca in anul ……… salariatul/a a avut …… persoane in intretinere / nu a avut persoane in intretinere.

 

Datele inscrise in aceasta adeverinta sunt corecte, complete si conforme cu informatiile raportate organelor fiscale competente.

 

 Reprezentant legal[4],

 ………………………..

[1] Potrivit art.59 alin.(2) din Codul fiscal, platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin  informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

[2] Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat. In situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date  referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat. Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (pct.125 si 126 din Normele de apliare a art.59 din Codul fiscal).

[3] Platitorii de venituri din salarii au obligatia de a completa declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit si pentru veniturile din salarii platite angajatilor pentru activitatea desfasurata de acestia in strainatate, indiferent daca impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, retinut si virat. La completarea declaratiei, platitorii de venituri din salarii identifica persoanele care in cursul anului precedent au desfasurat activitate salariata in strainatate (pct.127^1 din Normele de aplicare a art.59 din Codul fiscal).

[4] Numai la functia de baza.

[5] Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

(Visited 7,621 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 × seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.