Modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

Inspectorii de munca, in caz de control, pot amenda angajatorii pentru lipsa unor documente sau pentru intocmirea incorecta a acestora. In plus, nerespectarea de catre angajator a procedurilor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si in ceea ce priveste continutul documentelor intocmite, poate duce la anularea masurilor luate.
Lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca” vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 306 de pagini, 145 de modele si formulare absolut necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicati si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii, fara a risca nulitatea masurii.

Preul lucrarii este 87 lei (65 lei in luna decembrie 2014 – pret de lansare).

Modelele si formularele din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca” sunt editabile si contin indicatii si sfaturi pentru a fi completate corect si folosite in orice unitate.

Lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format doc., fiind usor de utilizat.

Lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca” cuprinde urmatoarele modele si formulare:

I. Modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
1.1 Cerere de angajare
1.2 Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
1.3 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
1.4 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
1.5 Fisa de solicitare a controlului medical la angajare
1.6 Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
1.7 Contract individual de munca (model cadru)
1.8 Contract individual de munca (model complex)
1.9 Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca)
1.10 Fisa postului (model cadru)
1.11 Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
1.12 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
1.13 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante

II. Modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca
2.1 Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
2.2 Act aditional la contractul individual de munca (model general)
2.3 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea duratei contractului
2.4 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea locului de munca
2.5 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate
2.6 Decizie de delegare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.7 Comunicare privind prelungirea delegarii
2.8 Cerere de detasare
2.9 Acord de detasare
2.10 Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.11 Comunicare privind prelungirea detasarii
2.12 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea felului muncii
2.13 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea criteriilor de evaluare a activitatii profesioanale a salariatului
2.14 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului
2.15 Decizie colectiva de majorare a salariului minim
2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca
2.17 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de odihna
2.18 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta
2.19 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de confidentialitate
2.20 Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
2.21 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii in caz de forta majora
2.22 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara
2.23 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii ca masura de protectie a salariatului

III. Modele si formulare necesare la suspendarea contractului individual de munca
3.1 Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
3.2 Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
3.3 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului de maternitate
3.4 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca
3.5 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata carantinei
3.6 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata exercitarii unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti
3.7 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata indeplinirii unei functii de conducere salarizate in sindicat
3.8 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in caz de forta majora
3.9 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv
3.10 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei
3.11 Cerere de concediu pentru crestere copil
3.12 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru cresterea copilului
3.13 Cerere de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
3.14 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav
3.15 Cerere de concediu paternal
3.16 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal
3.17 Cerere de concediu pentru formare profesionala
3.18 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru formare profesionala
3.19 Cerere de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.20 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.21 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva
3.22 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate
3.23 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile
3.24 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului/salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti
3.25 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii
3.26 Decizie privind reducerea programului saptamanal de lucru cu o zi in cazul reducerii temporare a activitatii
3.27 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care impotriva salariatului s-a luat masura controlului judiciar/controlului judiciar pe cautiune/salariatul este arestat la domiciliu
3.28 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata detasarii salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
3.29 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor
3.30 Cerere de concediu fara plata
3.31 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata
3.32 Cerere de concediu fara plata pentru studii
3.33 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata pentru studii

IV. Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile
4.1 Referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare
4.2 Decizie privind aplicarea sanctiunilor disciplinare (avertisment scris)
4.3 Decizie privind desemnarea persoanei/constituirea comisiei de cercetare disciplinara
4.4 Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara
4.5 Proces verbal privind desfasurarea prodecedurii cercetarii disciplinare prealabile
4.6 Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
4.7 Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare

V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca
5.1 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
5.2 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
5.3 Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
5.4 Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
5.5 Decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor
5.6 Cerere de incetare a contractului individual de munca prin demisie
5.7 Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie
5.8 Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
5.9 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
5.10 Notificare catre sindicat/reprezentantii salariatilor privind intentia de a efectua concedieri colective
5.11 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere
5.12 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
5.13 Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului
5.14 Propunere de ocupare a unui loc de munca vacant in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala, inaptitudine fizica si/sau psihica, reintegrare in functia ocupata a unui salariat concediat
5.15 Notificare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca
5.16 Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.17 Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.18 Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
5.19 Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
5.20 Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
5.21 Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
5.22 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii
5.23 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca
5.24 Act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor
5.25 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.26 Decizie de reintegrare in functie a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.27 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate daca nu este ceruta reintegrara in functie
5.28 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse private de libertate
5.29 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.30 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii
5.31 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata
5.32 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii acordului parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani
5.33 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca la data decesului salariatului
5.34 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca la depasirea termenului de 6 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.35 Adeverinta de vechime in munca
5.36 Adeverinta tip eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare in ceea ce priveste contributia la somaj
5.37 Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
5.38 Nota de lichidare
5.39 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind situatia locurilor de munca vacante

VI. Modele de declaratii
6.1 Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
6.2 Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
6.3 Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
6.4 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil
6.5 Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
6.6 Declaratie pe propria raspundere asigurat
6.7 Declaratie pe propria raspundere coasigurat
6.8 Declaratie privind folosirea autovehiculului
6.9 Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv

VII. Modele de adeverinte (altele decat la incetarea contractului individual de munca)
7.1 Adeverinta salariat (model general)
7.2 Adeverinta asigurat (model cadru)
7.3 Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
7.4 Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
7.5 Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie
7.6 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii
7.7 Adeverinta privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil
7.8 Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (inlocuieste fisa fiscala)

VIII. Modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.1 Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.2 Informare catre Inspectoratul Teritorial de Munca despre incheierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.3 Informare catre Inspectoratul Teritorial de munca despre incetarea/rezilierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.4 Adresa tip de inaintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca a registrului general de evidenta a salariatilor
8.5 Cerere tip pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor

IX. Modele necesare in cazul concediilor de odihna si a evenimanetelor familiale deosebite
9.1 Decizie si situatie privind programarea concediilor de odihna
9.2 Cerere de concediu odihna
9.3 Cerere de intrerupere a concediului de odihna
9.4 Decizie de rechemare a salariatului din concediul de odihna
9.5 Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite

X. Modele necesare in cazul unei salariate gravide
10.1 Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
10.2 Instiintare catre medicul de medicina muncii asupra starii de graviditate a salariatei
10.3 Instiintare catre Inspectoratul Teritoria de Munca asupra starii de graviditate a salariatei

 

Pentru formularul de comanda vezi aici.

Pentru mai multe detalii ne poti contacta la nr.tel. 0741764407 sau 0740041898.

(Visited 1,278 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.