Model decizie colectiva de majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2015

Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariile la 975 lei  si de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva.

 

Atentie! In cazul in care angajatorul decide majorarea salariului minim prin decizie colectiva, inregistarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma ca a luat la cunostinta de continutul modificarii si nu in termenul prevazut in cazul actelor aditionale de modificare prin acordul partilor.

Intrucat modificarea salariului minim incepand cu 1 ianuarie 2015 este reglementata prin HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.902 din 11 decembrie 2014, prin care angajatorii se prezuma ca au luat la cunostinta de continutul modificarii, apreciem ca decizia colectiva trebuie inregistrata in registru pana la data de 1 ianuarie 2015.

Contabun.ro va prezina un model de decizie colectiva de majorare a slalariului minim, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“:

 

Antetul societatii

Decizie colectiva nr. ………/…………….
privind majorarea salariului de baza lunar brut1

Avand in vedere prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata.
Avand in vedere dispozitiile HG nr……/………..2 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. ……. din ………………… .
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1 Incepand cu data de ……………, salariul de baza lunar brut se majoreaza la ………… lei pentru urmatorii salariati:

Nr. crt.

Nume si prenume salariat

CNP Salariat

Nr./data
contract munca

Functie

Salariul

Semnatura salariat

1

2

3

4

5

Art.2 Prevederile prezentei decizii urmeaza a fi executate si comunicate salariatilor si I.T.M. ……………………………. , in termenul legal.

Angajator
SC …………… SRL
Reprezentant legal3,

……………………….

1 Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariile atunci cand acestea se majoreaza prin Hotarare a Guvernului si de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva. Decizia colectiva de majorare a salariului minim se va inregistra in Revisal in ziua in care angajatorul se prezuma ca a luat la cunostinta de continutul modificarii si nu in termenul prevazut in cazul actelor aditionale de modificare prin acordul partilor. Prin urmare, recomandam ca inregisrarea in Revisal sa se faca la data intocmirii deciziei.
2 HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.902 din 11 decembrie 2014: incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.
3 Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

Atentie! Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(Visited 2,667 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.