Decizia 2014/931/UE: Plafonul pentru TVA de 65 ooo euro prelungit pana la 31.12.2017

Decizia de punere in aplicare a Consiliului 2014/931/UE din 16 decembrie 2014 de prelungire a aplicarii Deciziei de punere in aplicare 2012/181/UE de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 365/145 din 19 decembrie 2014 si se aplica de la 1 ianuarie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Decizia 2014/931/UE:

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (1), in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
intrucat:

(1) Prin scrisorile inregistrate de Secretariatul General al Comisiei la 28 aprilie 2014 si 22 august 2014, Romania a solicitat autorizarea unei masuri de derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, pentru a continua scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) a persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda naționala al sumei de 65 000 EUR la cursul de schimb de la data aderarii la Uniune (denumita in continuare „masura”). Masura ar continua sa scuteasca persoanele impozabile respective de anumite obligații sau de totalitatea obligațiilor in materie de TVA menționate in titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.

(2) In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 1 septembrie 2014, cu privire la solicitarea depusa de Romania. Prin scrisoarea din 3 septembrie 2014, Comisia a instiințat Romania ca dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza cererea.

(3) In temeiul titlului XII din Directiva 2006/112/CE, statele membre dispun deja de un regim special pentru intreprinderile mici. In temeiul articolului 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, Romania poate acorda o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda naționala a 35 000 EUR la cursul de schimb de la data aderarii sale.

(4) Prin Decizia de punere in aplicare 2012/181/UE (2), Romania a fost autorizata, pana la data de 31 decembrie 2014 si ca masura de derogare, sa scuteasca de la plata TVA persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda naționala a 65 000 EUR la cursul de schimb de la data aderarii sale. Dat fiind ca acest prag mai ridicat a avut ca efect reducerea obligațiilor in materie de TVA ale intreprinderilor mai mici, care pot opta in continuare pentru regimul normal de TVA in conformitate cu articolul 290 din Directiva 2006/112/CE, Romania ar trebui sa fie autorizata sa prelungeasca masura pentru o noua perioada limitata.

(5) Conform informațiilor furnizate de Romania, masura va avea doar un impact neglijabil asupra TVA colectate in etapa consumului final.

(6) Derogarea nu are niciun impact asupra resurselor proprii ale Uniunii provenite din TVA,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 2 paragraful al doilea din Decizia de punere in aplicare 2012/181/UE, data de „31 decembrie 2014” se inlocuieste cu „31 decembrie 2017”.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplica de la 1 ianuarie 2015.

Articolul 3

Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Bruxelles, 16 decembrie 2014.

Pentru Consiliu
Presedintele
S. GOZI

________________________________________
(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(2) Decizia de punere in aplicare 2012/181/UE a Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 92, 30.3.2012, p. 26).

Sursa: Eur-lex

 

(Visited 570 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× two = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.