Ordinul nr.1802/2014: aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale

Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate a fost publicat in Monitorul Oficial nr.963 din 30 decembrie 2014 si este in vigoare de la data de 1 ianuarie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate:

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevazute la art. 1, se aplica de entitatile prevazute la pct. 3 din aceste reglementari.

Art. 3. – (1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel incat aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii financiare anuale.
(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
(3) In intelesul prezentului ordin, prin subunitati fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, se intelege sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii.
(4) Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice, acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.

Art. 4. – (1) In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica romana si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati, care raspunde potrivit legii.
(2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii in participatie trebuie avute in vedere atat Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cat si cerintele care rezulta din alte prevederi legale.
(3) Reglementarile contabile mentionate la alin. (2) se aplica, de asemenea, asocierilor in participatie intre persoane juridice straine (nerezidente), inregistrate in Romania. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sa indeplineasca obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a asocierii, astfel incat sa se poata determina informatiile si obligatiile prevazute de lege, fara a intocmi situatii financiare anuale.

Art. 5. – In aplicarea Reglementarilor contabile prevazute la art. 1, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.

Art. 6. – In cazul entitatilor administrate in sistem dualist, potrivit legii, referirile la “administratori” din reglementarile prevazute la art. 1 se vor citi ca referiri la “membrii directoratului”.

Art. 7. – (1) O societate-mama are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate atunci cand sunt depasite criteriile prevazute la pct. 10 alin. (3) din reglementarile prevazute la art. 1, precum si in cazul grupurilor mici si mijlocii in care una dintre entitatile afiliate este o entitate de interes public.
(2) Entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit reglementarilor contabile prevazute la art. 1, fie in baza Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – In cazul in care aplicarea reglementarilor contabile prevazute la art. 1 impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determina corectii ale operatiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrarii in vigoare a respectivelor reglementari.

Art. 9. – Sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate sunt cele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. – Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic aplica prevederile prezentului ordin de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

Art. 11. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 si 522 bis din 25 iulie 2011.

Art. 12. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 29 decembrie 2014
Nr. 1.802.

Anexa

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

 

(Visited 1,741 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two − = 0

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.