Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala prin comasarea Inspectiei Muncii si a Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

Potrivit prevederilor art.5 din OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.920 din 17 decembrie 2014, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin comasarea Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

In subordinea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se infiinteaza, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, directii judetene si a municipiului Bucuresti de munca si securitate sociala, prin preluarea atributiilor si structurilor de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si de la inspectoratele teritoriale de munca.

In subordinea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se preiau Centrul de monitorizare a unitatilor cu risc profesional si Centrul de pregatire si perfectionare profesionala al Inspectiei Muncii, institutii cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii, precum si „Revista Obiectiv”, finantata integral din venituri proprii.

Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala indeplineste atributii in urmatoarele domenii de activitate: securitate si sanatate in munca, relatii de munca, supravegherea pietei muncii, securitate sociala, beneficii sociale.

Finantarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Presedintele este ajutat in activitatea de conducere a Agentiei de secretarul general.

Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Agentiei, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile acesteia.

Pentru realizarea obiectivelor in domeniile de activitate, Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor in domeniile de activitate;
b) de coordonare, indrumare, control si evaluare a aplicarii reglementarilor legale in domeniile de activitate;
c) de comunicare, care are drept scop relationarea permanenta cu autoritatile administratiei publice centrale si locale si cu persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale, precum si a celor supuse activitatii de control, informarea acestora si a cetatenilor asupra modului cum se respecta prevederile legislatiei in domeniile de activitate;
d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de activitate;
e) de administrare, prin care se asigura gestionarea intr-un sistem unitar de plata a beneficiilor de asistenta sociala si a altor programe privind servicii sociale sustinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, a bunurilor pe care le are in administrare sau in folosinta, precum si organizarea si gestionarea sistemelor informatice necesare activitatilor proprii.

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, precum si atributiile specifice se aproba prin hotarare a Guvernului.

Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala preia posturile pe baza de protocol de predare-primire, precum si personalul din cadrul Inspectiei Muncii si al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, fara afectarea drepturilor salariale.

Patrimoniul Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala se preia pe baza de protocol de predare-primire la Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, potrivit art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgenta.

Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sunt parti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

Indeplinirea obligatiilor din contractele cu finantare din fonduri comunitare, fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din orice alte surse, derulate de Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, reprezinta atributul exclusiv al Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala.

Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2012, se abroga la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala.

In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, precum si atributiile, Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala se desfiinteaza.

 

(Visited 382 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven + 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.