Majorare salariu minim de la 01.01.2015: model act aditional

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat la 975 lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.  

Prin urmare, angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva.

Daca majorarea salarilului se face prin act aditional, inregisrarea in Revisal se face cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, adica pana cel tarziu in data de 29 ianuarie 2015.

Netransmiterea majorarii salariului minim in registru (Revisal) in termenul prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (art.9 alin.(1) lit.c) si alin.(2) lit.b) din HG nr.500/2011).

Iar stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 (art.3 alin.(1) din HG nr.1091/2014).

Contabun.ro va propune un model de act aditional de modificare a salariului, exras din lucrarea “Modificarea contractului individual de munca – 21 de modele si formulare necesare“:

Antetul societatii

Act aditional nr…………

            La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …… /………..… in registrul general de evidenta a salariatilor.

 

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….. cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de  ……………………,
si
Salariatul/salariata –  domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..……………..…, str. ……………….., nr. ……., judetul ..…………………….…., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria  ….. nr. ….., eliberat / eliberata de ……………, la data de ………………, CNP  ………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .

In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile HOTARASC:

1. Se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:

1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.

2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de …………… .

Angajator,
………………
Reprezentant legal,
……………….

Salariat,
………………

Modificarea salariului minim incepand cu data de 1 ianuarie 2015 este reglementata de HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.902 din 11 decembrie 2014.

(Visited 9,481 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.