Ordinul nr.1820/2014: aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.6/2014

Ordinul nr. 1820/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.20 din 12 ianuarie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1820/2014:

In temeiul prevederilor:
– art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 5 alin. (4) si (9) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 688/2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art.1. – Se aproba Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.2.- Se aproba Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Ministrul finantelor publice,
Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 30 decembrie 2014.
Nr.1.820.

ANEXA

Decicia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

In vederea interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 23 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 5 alin. (4) si (9) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 688/2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale,

se adopta urmatoarea solutie:

Decicia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.873/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 20 aprilie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

“Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba administrate, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) se aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii [conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata», aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare], in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii;

b) atunci cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune cu privire la taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata datorate pentru operatiunea supusa taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe valoarea adaugata solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe valoarea adaugata. In acest caz, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea procedeului sutei marite [prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata», aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare]. Prin taxa pe valoarea adaugata solicitata de administratia fiscala se intelege taxa care ar fi trebuit colectata pentru operatiunea respectiva. Poate fi acceptata ca mijloc de proba a faptului ca furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe valoarea adaugata inclusiv o declaratie pe propria raspundere a acestuia;

c) atunci cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii/prestarii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea procedeului sutei marite [prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata», aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare].”

(Visited 676 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − = 4

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.