HG nr.20/2015: modificari privind cota redusa de TVA de 9% in turism

HG nr.20/2015 pentru modificarea alin.(6) al pct.23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.46 din 20 ianuarie 2015.HG nr.20/2015:

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Alineatul (6) al punctului 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanaiei, Partea I, nr.112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art.140 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal se aplica pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, prevazute la art.2^1 din Ordonanta Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota de 9% se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de operatiuni in conditiile prevazute la pct.19 alin.(4), cu exceptia situatiilor in care este obligatorie aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art.152^1 din Codul fiscal”.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Darius-Bogdan Valcov
Ministrul economiei, comertului si turismului,
Mihai Tudose
p.Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

Bucuresti, 14 ianuarie 2015.
Nr.20.

 

(Visited 406 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.