Contract de munca incetat prin acordul partilor: primesti sau nu indemnizatie de somaj

Intrebare: Pot primi somaj daca contractul meu de munca inceteaza prin acordul partilor?

Raspuns: In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot regasi in una din situatiile prevazute la art.17 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, printre care si situatia in care raporturile de munca le-au incetat din motive neimputabile lor.

Iar prin motive neimputabile salariatilor, conform art.5 lit.a) si b) din HG nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege incetarea raportului de munca in temeiul articolelor din Codul muncii, republicat, dupa cum urmeaza:

 • art.31 alin.(3): Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia;
 • art.56 alin.(1) lit.a): la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
 • art.56 alin.(1)  lit. b): la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
 • art.56 alin.(1)  lit.d): ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • art.56 alin.(1)  lit.e): ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
 • art.56 alin.(1) lit.g): de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
 • art.56 alin.(1)  lit.i): la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
 • art. 61 lit. c): in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
 • art.61 lit.d): in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
 • art. 65 alin.(1): Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
 • art. 95 alin. (4): Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.articol concediere si somaj, concedire si somaj.

Prin urmare, pot beneficia de indemnizatia de somaj persoanele a caror contracte individuale de munca au incetat din motive neimputabile lor,  in baza articolelor mentionate mai sus. In cazul in care raportul de munca inceteaza ca urmare a acordului partilor, nu veti beneficia de indemnizatia de somaj.

 

(Visited 1,344 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 3 = eleven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.