Concedierea colectiva – ghid practic

concediere-colectiva_2021

In scopul prevenirii abuzului din partea angajatorilor dar si pentru protejarea drepturilor si intereselor salariatilor, legiuitorul a stabilit anumite reguli procedurale care trebuie respectate atunci cand se ia masura concedierii colective.

Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

Lucrarea Concedierea colectiva – ghid practic“, actualizata 2022, va prezinta, in cele 84 de pagini, pasii pe care trebuie sa-i urmati in cazul concedierii colective, baza legala, modele si formulare necesare, informatii si explicatii utile pentru a nu risca anularea masurii.

Lucrarea „Concedierea colectiva – ghid practic”  raspunde la astfel de intrebari:
– In cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fie ca este vorba de concediere individuala sau de concediere colectiva, angajatorul are obligatia de a propune salariatilor ce urmeaza a fi concediati alte locuri de munca vacante in unitate?
– In cazul concedierii colective, se emite o decizie de concediere colectiva sau se emit decizii individuale?
– Care este sanctiunea pentru necomunicarea deciziei de concediere?
– In cazul concedierii colective, este obligatorie acordarea unor plati compensatorii salariatilor disponibilizati?
– Daca societatea are mai putin de 20 de salariati si disponibilizeaza cel putin 10 salariati, este considerata concediere individuala sau concediere colectiva?

Raspunsul la intrebarile de mai sus dar si la alte pobleme privind concedierea colectiva le gasiti in lucrarea „Concedierea colectiva – ghid practic”.

Lucrarea “Concedierea colectiva-ghid practic” vine si cu 13 modele de documente, editabile, absolut necesare in procedura concedierii colective, care pot fi adaptate usor de orice societate in functie de situatie si necesiate.

De ce sa achizitionezi  lucrarea „Concedierea colectiva – ghid practic”?
– lucrarea prezinta pasii care trebuie urmati, informatii si explicatii utile de care angajatorul trebuie sa tina cont atunci cand urmeaza sa ia masura concedierii colective;
– gasesti 13 modele de documente, editabile, absolut necesare in procedura concedierii colective, care pot fi usor adaptate in orice societate;
– este intocmita in baza prevederilor legale in vigoare;
– o primesti rapid pe mail dupa ce achiti contravaloarea acesteia.

Lucrarea “Concedierea colectiva – ghid practic” are urmatorul cuprins:

I. Despre concedierea colectiva
1.1 Concedierea colectiva – o concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
1.2 Concedierea colectiva – definitie si conditii
1.3 Concedierea colectiva – reglementare
1.4 Concedierea colectiva – inaplicabilitate

II. Interdictii de a efectua concedieri

III. Etapele concedierii colective
3.1. Intentia angajatorului de a efectua concedieri colective
3.1.1. Informarea, consultarea si notificarea salariatilor
3.1.2. Comunicarea notificarii si ITM si ATOFM
3.1.3. Raspunsul sindicatului sau reprezentantilor salariatilor la notificare
3.1.4. Raspunsul angajatorului la masurile propuse de sindicat sau reprezentantii salariatilor

3.2. Aplicarea masurii de concediere colectiva
3.2.1. Notificarea ITM si ATOFM
3.2.2. Comunicarea notificarii si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor
3.2.3. Consecintele notificarii facute catre ITM si ATOFM
3.2.4. Selectarea salariatilor pentru concedierea colectiva
3.2.5. Propunerea unor locuri de munca vacante
3.2.6. Emiterea preavizelor
3.2.7. Emiterea deciziilor de concediere
3.2.8. Inregistrarea incetarii contractelor de munca in baza deciziilor de concediere in registrul general de evidenta a salariatilor
3.2.9. Comunicarea deciziilor de concediere

IV. Plati compensatorii si alte drepturi cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective

V. Reangajarea persoanelor disponibilizate prin concedieri colective

VI. Anularea deciziei de concediere si reintegrarea in munca

VII. Modele de documente necesare la concedierea colectiva
7.1. Notificare catre sindicat/reprezentantii salariatilor privind intentia de a efectua concedieri colective
7.2. Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere
7.3. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
7.4. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
7.5. Adeverinta de vechime in munca
7.6. Adeverinta tip eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare in ceea ce priveste contributia la somaj
7.7. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii
7.8. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
7.9. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
7.10. Nota de lichidare
7.11. Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului
7.12 Decizie de reintegrare in functie a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate
7.13 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate daca nu este ceruta reintegrara in functie

VIII. Istoric actualizari

IX. Bibliografie

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO.

Istoric actualizari

Actualizare 9 (05.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
– Au fost aduse completari lucrarii in baza Legii nr.269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.1076 din 10 noiembrie 2021, in vigoare din 13 noiembrie 2021, care elimina termenul de contestare a masurilor unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca prevazut de Legea dialogului social si majoreaza termenul prevazut de Codul muncii de la 30 la 45 de zile.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 8 (25.08.2021):
– Au fost aduse cateva modificari si completari partii teoretice a lucrarii – Cap.II Interdictii de a efectua concedieri, inclusiv notelor de subsol, in baza modificarilor aduse OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor prin OUG nr.26/2021.

Actualizare 7 (06.02.2021):
– Au fost aduse cateva modificari si completari partii teoretice a lucrarii (Cap.II Interdictii de a efectua concedieri) in baza modificarilor aduse art.59 lit.a) din Codul muncii prin Legea nr.151/2020. Au fost aduse cateva precizari la nota de subsol 28 cu privire la interzicerea concedierii pe durata cat salariatul se afla in plata stimulentului de instertie, in baza OUG nr.111/2010.
– Au fost revizuite, modificate si/sau completate (cu noi informatii, exemple) modele de documente  necesare in procedura concedierii colective, inclusiv notele de subsol cu indicatii pentru completarea acestor documente.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut. Modificarile si completarile sunt evidentiate cu verde.

Actualizare 6 (25.01.2021):
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagale in vigoare.

Actualizare 5 (12.01.2020):
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagele in vigoare.

Actualizare 4 (22.01.2019):
– au fost aduse complatari Adeverintei cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de
incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si
indemnizatii/contributia asiguartorie pentru munca;
– a fost inlocuita Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului
minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, in baza HG
nr.80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de
munca;
– au fost adaugate doua noi coloane Adeverintei de vechime in munca (Tip norma
contract si Tip durata contract);
-au fost aduse completari notei de subsol a forularului 7.2 Notificare catre ITM si
ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva si a formularului
7.4 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere
colectiva), in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.127/2018.

 Actualizare 3 (02.01.2018):
– au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, OUG nr.99/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Modificarile si completarile aduse lucrarii sunt evidentiate cu verde.

Actualizare 2 (15.01.2017):
– au fost aduse actualizari documentului in baza HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.
– au fost aduse completari documentului in baza Deciziei ICCJ nr.34/2016 pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial nr.18 din 09.01.2017, prin care ICCJ a stabilit ca  decizia de concediere individuala emisa potrivit dispozitiilor art. 76 din Codul muncii se poate comunica si prin posta electronica.

Actualizare 1 (06.02.2016):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta Decizia Curtii Constitutionale nr. 814/2015 referitoare la execptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 22 decembrie 2015.

Intocmirea si publicarea documentului (04.02.2015).

Autor
savciuc2Elena Savciuc, expert legislatia muncii.
* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii, call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Concedierea colectiva – ghid practic”

cumparaPret lucrare: 49 lei

Pachetul actualizari: 79 lei  (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

 

Cum poti comanda  „Concedierea colectiva – ghid practic”?

–  completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
–  achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
–  livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
–  o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acum

Pentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Formular comanda

(Visited 5,218 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.