OPANAF nr.360/2015: noutati privind comunicarea deciziilor de plata a obligatiilor fiscale

Ordinul nr.360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita a fost publicat in Monitorul Oficial nr.12 din 16 februarie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

In temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art.I. – Anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa punctul 3.5 din capitolul I “Procedura privind emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale accesorii sub o anumita limita” se introduc doua noi puncte, punctele 3.6 si 3.7, cu urmatorul cuprins:

“3.6. In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1-3.4.

3.7. Prin exceptie de la dispozitiile pct. 3.6, la cererea contribuabilului sau in alte situatii prevazute de lege, se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1-3.4 si in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 40 lei.”

2. Dupa punctul 5 din capitolul II “Procedura privind emiterea si comunicarea somatiei si a titlului executoriu pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita” se introduc doua noi puncte, punctele 5.1 si 5.2, cu urmatorul cuprins:

“5.1. In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 40 lei, nu se emit somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1-4.

5.2. Prin exceptie de la dispozitiile pct. 5.1, in alte situatii prevazute de lege, se pot emite somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1-4 si in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 40 lei.”

Art. II. – Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Mihai Gogancea Vatasoiu

 

Bucuresti, 6 februarie 2015.

Nr. 360.

(Visited 639 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 3 = nine

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.