OPANAF nr.410/2015: aprobarea modelului si continutului formularului 089

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” a fost publicat in Monitorul Oficial nr.133 din 23 februarie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, al art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/89, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. – Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4. – Procedura de gestionare a declaratiei mentionate la art. 1 este prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 5. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.713/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 753 din 4 decembrie 2013.

Art. 8. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.

Art. 9. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 12 februarie 2015.
Nr. 410

Anexele 1-2 pot fi consultate aici.

Anexele 3-4 pot fi consultate aici.

(Visited 271 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 − = two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.