Ordinul nr.141/2256/1569/2015: noutati privind depunerea si gestionarea declaratiei 112

Ordinul comun nr. 141/2256/1569/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” a fost publicat in Monitorul Oficial nr.139 din 24 februarie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

In temeiul:
– art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative;
– art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 21 august 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
” Art. 7. – Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Sanatatii, precum si directiile de specialitate si structurile subordonate sau cele care functioneaza sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. Anexa nr. 3 “Nomenclatorul «Subventii/Scutiri/Reduceri»” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – (1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente primei luni in care s-au acordat sumele lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare, pentru angajatorii care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Pentru acordarea si declararea sumelor lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, de care beneficiaza angajatorii care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, aferente perioadei care a trecut de la data incheierii contractului de stagiu in conditiile acestei legi, angajatorii care beneficiaza de sumele respective au obligatia de a declara aceste sume prin depunerea de declaratii rectificative, conform prevederilor prezentului ordin, pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica angajatorilor prevazuti la alin. (2) care au depus Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate conform prevederilor legale in vigoare anterior modificarilor si completarilor aduse prin prezentul ordin, inclusiv in situatia in care suma cuvenita lunar a fost dedusa de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj si evidentiata in cuprinsul declaratiei lunare prin selectarea din anexa nr. 3 “Nomenclatorul «Subventii/Scutiri/Reduceri»” la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, cu modificarile ulterioare, a oricarui tip de subventie, scutire si/sau reducere.
(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratii rectificative conform alin. (3), suma cuvenita lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, nu se acorda.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Darius-Bogdan Valcov

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Ministrul sanatatii,
Nicolae Banicioiu

ANEXA
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012)

NOMENCLATORUL “SUBVENTII/SCUTIRI/REDUCERI”

Valoare Explicatie
1 Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
2 Scutire de la plata contributiei datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
3 Subventii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
4 Scutire de la plata contributiei datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
6 Subventii conform art. 934 si 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (sau subventii conform art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare, pentru angajatorii care mai pot beneficia, in conditiile legii, de aceste subventii)
7 Reduceri ale contributiei datorate de angajator conform art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
8 Subventii conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata
10 Subventii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare
11 Subventii conform art. 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare

(Visited 659 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ two = 4

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.