Conturi noi introduse in Planul de conturi general in 2015

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963/30.12.2014, a fost publicat Ordinul MFP nr. 1802/2014, intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2015 si care a aprobat Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Prin noile modificari, de la 1 ianuarie a.c., soldurile conturilor vor fi transpuse in conturile prevazute de noul plan de conturi general. De asemenea, din noul plan de conturi si din noul format al situatiiilor financiare au fost eliminate elementele de cheltuieli si venituri extraordinare.

Atragem atentia asupra modificarilor care au intervenit prin OMFP 1802/2014 in planul de conturi fata de planul de conturi cuprins in OMFP nr. 3055/2009:
–   introducerea unor conturi noi sintetice de gradul I si II incepand cu 1.01.2015;
–   redenumierea unor conturi existente la 31.12.2014;
–   anularea unor conturi  existente la 31.12.2014.

Va prezentam mai jos conturile noi introduse din 2015. Planul de conturi general actualizat 2015 poate fi consultat pe Contabilul.ro.

Conturi noi introduse in 2015:

–   1017. Patrimoniul privat

Nota: Contul este utilizat doar de  entitatile care detin bunuri de natura patrimoniului privat.

–   103. Alte elemente de capitaluri proprii, cu dezvoltare pe urmatoarele conturilor sintetice de gradul I si II:
–    1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P);
–    1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P);
–    1038. Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii(A/P);

Nota: Contul 1033 si 1038 se regaseste doar in situatiile financiare anuale consolidate.

–    1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)
–    1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare  (P)
–    1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
–    1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
–    1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
–    1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)
–    1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
–    1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
–    206.  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)
–    215.  Investitii imobiliare (A)
–    216.  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)
–    217.  Active biologice productive (A)
–    227.  Active biologice productive in curs de aprovizionare (A)
–    235.  Investitii imobiliare in curs de executie (A)
–    262.  Actiuni detinute la entitati asociate (A)
–    2695. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
–    2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
–    2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P)
–    2816. Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
–    2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
–    2906. Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
–    2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P)
–    2916. Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
–    2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
–    2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)
–    347.   Produse agricole (A)
–    3947. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole (P)
–    3955. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti (P)
–    4093. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
–    4094. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
–    615.   Cheltuieli cu pregatirea personalului
–    6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor
–    6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor
–    655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
–    6586. Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale

Nota: In acest cont se inregistreaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

–    6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
–    6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

Nota: In acest cont  nu se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea.

–    2916. Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
–    2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
–    2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)
–    347.   Produse agricole (A)
–    3947. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole (P)
–    3955. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti (P)
–    4093. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
–    4094. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
–    615.   Cheltuieli cu pregatirea personalului
–    6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor
–    6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor
–    655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
–    6586. Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale

Nota: In acest cont se inregistreaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

–    6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
–    6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

Nota: In acest cont  nu se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina.

–    6652. Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina
–    6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial
–    6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
–    7015. Venituri din vanzarea produselor finite
–    7017. Venituri din vanzarea produselor agricole
–    7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor
–    725. Venituri din productia de investitii imobiliare
–    7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
–    755. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale
–    7612. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
–    7615. Venituri din alte imobilizari financiare
–    7651. Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

Nota: In acest cont nu se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina

–    7652. Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina.

(Visited 1,154 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + = seventeen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.