Decizie de modificare a regulamentului intern – model 2015

Inspectia muncii a inceput anul 2015 cu actiuni de control la nivelul intregii tari, atat de fond cat si tematice. In urma controalelor efectuate, in perioada ianuarie-februarie 2015, a aplicat amenzi in valoare de 10.188.450 de lei, adica 2.417.954 de euro.

In cazul unui control, inspectorii de munca solicita o serie de documente printre care si regulamentul intern actualizat conform ultimelor modificari legilative.

Vezi aici ce acte solicita inspectorii de munca in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca

Regulamentul intern este documentul solicitat de inspectorii de munca atat in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca cat si in cazul unui control in domeniul securitatii si sanatate in munca.

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati. Iar intocmirea regulamentului intern este obligatorie la nivelul fiecarui angajator, potrivit prevederilor art.246 din Codul muncii.

Avand in vedere modificarile si completarile aduse Codul munciiprin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015, dar si solicitarile inspectorilor de munca de a prezenta regulamentul intern actualizat conform prevederilor legale la zi, va propunem un model de Decizie de modificare a regulamentului intern, extras din lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”:

Model decizie de modificare a regulamentului intern

Antetul societatii

Decizie
Nr. ………….. din ………………….
de modificare a regulamentului intern al SC …………. SRL

In scopul stabilirii la nivelul SC ……….. SRL a regulilor de protectia, igiena si securitatea in munca, a drepturilor si obligatiilor angajatorului si ale salariatilor, a procedurii de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, a regulilor concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice;

In temeiul dispozitiilor art.241 – 246 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii;

Reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie

Art.1 Incepand cu data de …………… se modifica si/sau se completeaza regulamentul intern al SC ……. SRL, pus in aplicare prin decizia nr. …… din data de ……….., dupa cum urmeaza:
1. Se modifica/se completeaza/se introduce/se abroga ………………………………………………….1 si va avea urmatorul cuprins/cu urmatorul cuprins:
“……………………………………………………………………………………………………..” 2
2. …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

Art.2 Celelalte clauze ale regulamentului intern raman neschimbate.

Art.3 Prezenta decizie de modificare si/sau completare a regulamentului intern se afiseaza la sediul unitatii dar si la punctele de lucru, dupa cum urmeaza: un exemplar pentru sediu, cate un exemplar pentru ………………….. 3, in conformitate cu schema de personal aprobata de conducerea unitatii.

Art.4 Sefii punctelor de lucru/compartimentelor functionale ale unitatii vor aduce la cunostinta fiecarui angajat, sub semnatura, modificarile si/sau completarile intervenite in continutul regulamentului intern.

Art.5 Modificarile intervenite in continutul regulamentului intern isi produc efectele fata de salariati din momentul incunostiintarii acestora.

Art.6 Cunoasterea si respectarea regulamentul intern este obligatorie pentru toti salariatii societatii.

Art.7 Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate.

Angajator
SC……………… SRL
Reprezentant legal,
…………………………
Cu rol consultativ,
Sindicatul ……………/Reprezentantii salariatilor
…………………………………..

………………..

1 Se va mentiona art., alin., lit. care se modifica/se completeaza/se introduce/se abroga.

2 Se va completa noul cuprins.

3 Se vor completa locurile de munca la care se va afisa regulamentul intern.

…………………

Atentie! Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern trebuie adusa la cunostinta salariatilor.

(Visited 2,087 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two × 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.