Inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Ce trebuie sa contina dosarul

Contractele colective de munca la nivel de unitate se inregistreaza prin grija partilor la inspectoratul teritorial de munca. 

In vederea inregistrarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de munca, partile vor intocmi un dosar ce va cuprinde:

1. Cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate sau a actului aditional de modificare a prevederilor contractului colectiv de munca se inregistreaza la registratura inspectoratului teritorial de munca si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

– numarul de iesire a cererii din unitate;
– numarul de pagini al contractului colectiv de munca sau actului aditional depus spre inregistrare;
– datele de identificare ale unitatii, sindicatului, reprezentantilor salariatilor dupa caz (partea care depune spre inregistrare contractul colectiv de munca sau actul aditional);
– obiectul principal de activitate;
– natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
– numarul total de salariati ai unitatii;
– durata contractului colectiv de munca sau a actului aditional, cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii la I.T.M. sau de la o data ulterioara;
– mentiunea ca a incetat contractul colectiv de munca incheiat anterior, sau precizarea ca nu a mai fost inregistrat un contract colectiv de munca la nivelul unitatii;
– mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ;
– mentiunea ca au fost respectate clauzele minime stabilite prin lege sau in prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior, aplicabil.

2. Contractul colectiv de munca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti.

Contractul colectiv de munca depus spre inregistrare, inclusiv anexele, trebuie sa fie semnat si stampilat pe fiecare pagina de partile semnatare.

3. Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere.

Aceasta se pune la dosar pentru a face dovada respectarii de catre angajator a prevederilor art.140 alin.(1) din Legea dialogului social, republicata, privind asigurarea participarii la negocierea contractului coleciv de munca a tuturor partilor indreptatite.

Neinvitarea la negociere a tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca constituie motiv de neinregistrare a contractului colectiv de munca negociat.

Convocarea partilor indreptatite se dovedeste prin confirmarea in scris a primirii anuntului si acceptarea sau refuzul participarii la negociere. Lipsa unui raspuns scris, coroborata cu prezentarea dovezii de invitatie la negociere, va fi interpretata ca refuz de participare la negociere.

4. Imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca.

Acestea servesc la identificarea persoanelor care au participa la negocierea si semnarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate si mai ales, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor art.136 alin.(1) din Legea dialogului social, republicata, potrivit carora contractul colectiv de munca, incheiat la orice nivel, nu poate fi semnat decat de reprezentantii mandatati in acest sens ai partilor care au negociat.

5. Dovezile de reprezentativitate ale partilor.

Din partea angajatorului: conform prevedrilor art.72 alin.(1) pct.C coroborate cu cele ale art.134 pct. B lit.a) din Legea dialogului social, la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul. Acesta este reprezentat de organul de conducere al acestuia, stabilit prin lege, statut, ori regulament de functionare, dupa caz. In acest sens, dosarul ce se depune la inspectorat trebuie sa contina documente ce atesta calitatea de angajator, asa cum rezulta din lege, statut, ori regulament de functionare (act constitutiv, certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului).

Din partea angajatilor: conform art.134 pct.B lit.a) din Legea dialogului social, reprezentarea salariatilor, la nivel de unitate, se face de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ sau de care reprezentantii angajatilor, dupa caz.
Pentru sindicatul reprezentativ se va prezenta:
– hotarare judecatoreasca definitiva de dobandire a personalitatii juridice si ultima hotarare judecatoreasca definitiva de modificare a statutului si/sau componenta organelor de conducere;
– hotarare judecatoreasca definitiva prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor de reprezentativitate.

Daca sindicatul la nivelul unitatii nu este reprezentativ, dar acesta este afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, se va depune:
– hotarare judecatoreasca definitiva de dobandire a personalitatii juridice a sindicatului nereprezentativ;
– hotarare judecatoreasca definitiva prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a federatiei;
– ultima hotarare judecatoreasca definitiva de modificare a statutului si/sau componenta organelor de conducere a federatiei;
– documentul prin care sindicatul nereprezentativ solicita si mandateaza federatia pentru a participa la negociere.

In acest caz, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului nereprezentativ, impreuna cu reprezentanii alesi ai angajatilor.

Daca la nivel de unitate nu exista nici un sindicat sau exista sindicat dar acesta este nereprezentativ si neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face numai de catre reprezentantii salariatilor.

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Prin urmare, la dosar se va depune procesul verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor insotit de lista cu semnaturile salariatilor care au participat la alegerea acestora.

6. Procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor.

La fiecare sedinta de negociere se incheie procese-verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se consemneaza continutul negocierilor.

Actele care se prezinta in copie se vor certifica conform cu originalul si se vor stampila si semna de parti.

Cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate insotita de documentatia prezentata mai sus se va depune la inspectoratul teritorial de munca intr-un numar de exemplare, dupa cum urmeaza:
– un exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca;
– un exemplar pentru angajator;
– cate un exemplar pentru fiecare sindicat semnatar / reprezentantii salariatilor.

Extras din lucrarea Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”

(Visited 567 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven × = 63

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.