Concedierea. Situatii in care concedierea este interzisa

Codul muncii dispune, la art.59, ca este interzisa concedierea pe criteri de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala1, cat si pentru exercitarea dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

Concedierea, potrivit prevederilor art.60 alin.(1) din Codul muncii, nu poate fi dispusa nici in urmatoarele situatii:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat*;
h) pe durata efectuarii concediului de odihna.

………..

*Nota: Prevederile art.60 alin.(1) lit.g) privind interzicerea concedierii pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat, au fost declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr.814/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 22 decembrie 2015. Prin urmare, prevederile art.60 alin.(1) lit.g) din Codul muncii au incetat sa produca efecte juridice chiar daca Codul muncii nu a fost modificat in acest sens. 

…………

Spre deosebire de interdictiile reglementate de art.59 din Codul muncii, care au un caracter permanent, interdictiile de la art.60 alin.(1) din Codul muncii care au un caracter temporar, se refera doar la amanarea concedierii salariatilor, pentru intervalul cat dureaza situatiile la care se refera.

Dupa cum se observa din textul prezentat, concedierea nu poate fi dispusa in anumite situatii in care contractul individual de munca este suspendat de drept2 sau la initiativa salariatului3. Ca exceptie de la situatiile de suspendare a contractului individual de munca, observam interdictia de a dispune concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida, situatie in care contractul individual de munca nu este suspendat. Insa, pentru a fi protejata de lege, salariata gravida trebuie sa notifice angajatorul despre starea sa de graviditate4. O alta exceptie de la situatiile de suspendare ar fi interzicerea concedierii pe durata efectuarii concediului de odihna.

Totusi, interdictia concedierii in situatiile prevazute la art.60 alin.(1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.

Distinct de interdictiile prevazue de Codul muncii, dar cu reluarea unora dintre acestea5, OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, la art.21 alin.(1), prevede ca este interzisa incetarea raporturilor de munca in cazul:
a) salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.

Interdictia concedierii salariatei care se afla in concediu de risc maternal se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.

Dispozitiile privind concedierea, mentionate la art.21 alin. (1) din OUG nr.96/2003, nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii.

O completare la dispozitiile prevazute de Codul muncii privind interzicerea concedierii este adusa si de OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor care prevede ca este interzis angajatorilor sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatilor care se afla in plata stimulentului de insertie, suma care se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. Aceasta interdicitie a concedierii se extinde o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate si nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului6.

O alta completare la interdicitile privind concedierea prevazute de Codul muncii este adusa si de Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre barbati si intre femei7, care prevede interdictia concedierii salariatului aflat in concediu paternal, cu exceptia in care concedierea intervine ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului8.

O alta situatie in care este interzisa temporar concedierea salariatilor rezulta din prevederile art.173 alin.(3) din Codul muncii, potrivit carora transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar. Doar operatiunea transferului nu poate constitui motiv de concediere9, nu exista, insa, interdictii ca o asemenea masura sa fie dispusa ulterior momentului cesiunii, daca sunt indeplinite conditiile legale10.

Concedierea salariatilor in situatiile prevazute mai sus, in afara exeptiilor prevazute de lege, este lovita de nulitate.

In cazul concedierilor colective, fiind afectate substantial drepturile si interesele salariatilor, se impune respectarea obligatiei instituie de art.40 alin.(2) lit.e)11 din Codul muncii, potrivit procedurii stabilite de art.69 si urmatoarele din Codul muncii .

Extras din lucrarea “Concedierea colectiva – ghid practic“.

——————-

1 Concedierea pentru participarea la greva a salariatilor este interzisa daca acest drept se exercita in conditii de legalitate. In caz contrar, angajatorul ii poate sanctiona disciplinar pe cei vinovati.

2 A se vedea art.50 din Codul muncii.

3 A se vedea art.51 din Codul muncii.

4 A se vedea OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.750 din 27 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

5 A se vedea Al.Ticlea, Concedierea. Teorie si jurisprudenta, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2013, pag.208.

6 A se vedea art.25 din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr.830 din 10 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

7 Republicata in Monitorul Oficial nr.326 din 5 iunie 2013.

8 A se vedea art.10 din Legea nr.202/2002.

9 A se vedea Al.Ticlea, Concedierea. Teorie si jurisprudenta, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2013, pag.209.

10 A se vedea I.T.Stefanescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii. Editia a III-a, revizuita si adaugita, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2014, pag.434.

11 Art.40 alin.(2) lit e) din Codul muncii prevede obligatia angajatorului de a se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora.

(Visited 438 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four × = 20

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.