Noi reglementari privind operatiunile de incasari si plati in numerar din 9 mai 2015

Reamintim ca incepand cu data de 9 mai 2015 intra in vigoare noi prevederi referitoare la operatiunile de incasari si plati in numerar, introduse prin Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial nr.242 din 9 aprilie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Totodata, incepand cu data de 9 mai 2015 se abroga prevederile OUG nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin acest act normativ erau stabilite reguli pentru efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar numai intre persoanele juridice. Cele efectuate de persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercita profesii libere, producatorii agricoli, persoanele fizice, precum si cele in valuta nu intrau sub incidenta prevederilor ordonantei.

Prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati in numerar stabilite prin Legea nr.70/2015 nu se aplica de catre:
– Trezoreria Statului;
– institutiile de credit, institutiile emitente de moneda electronica, institutiile care presteaza servicii de plata, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii;
– institutiile financiare nebancare si entitatile care efectueaza operatiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operatiunile specifice activitatii pentru care acestea au fost autorizate;
– operatorii din domeniul jocurilor de noroc.

Totusi, celor mentionati anterior le este interzis sa elibereze persoanelor obligate sa aplice prevederile Legii nr.70/2015 sume in numerar peste plafonul de 5.000 lei pe fiecare persoana si tranzactie, cu exceptiile prevazute de actul normativ. De asemenea, acestor persoane le este interzisa fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului stabilit.

Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Atentie! Reglementarile introduse prin Legea nr.70/2015 se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in plafoanele prevazute de prezentul capitol se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Prin Legea nr.70/2015 se stabileste ca operatiunile de incasari si plati efectuate de: persoane juridice; persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent; asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la / catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii.

Prin exceptie, aceste categorii de persoane pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele limite:
– incasari in limita a 5.000 lei/zi de la o persoana;
– incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry in limita a 10.000 lei/zi de la o persoana;
– plati in limita a 5.000 lei/zi/persoana, dar nu mai mult de 10.000 lei/zi;
– plati catre magazinele de tipul cash&carry in limita a 10.000 lei/zi;
– plati din avansuri spre decontare in limita a 5.000 lei/zi/pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare. Aceste plati intra in calculul plafonului maxim de 10.000 lei/zi.

Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, se pot achita astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Plafoanele pentru incasarile si platile in numerar nu se aplica de catre categoriile de persoane mentionate mai sus pentru urmatoarele operatiuni:
– depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
– plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
– plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
– retragerea de numerar din conturi deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care este stabilita limita de 10.000 lei/zi/persoana.
– transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR;
– depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Este interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea platilor in numerar, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

In situatia in care categoriile de persoane mentionate au organizate mai multe casierii, plafoanele stabilite pentru incasari sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.

Prevederile legale referitoare la operatiunile de incasari si plati in numerar se aplica si de catre sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice ce au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit.

In cazul categoriilor de persoane mentionate, pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

Incasarile in numerar de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar mentionate anterior, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

Incasarile in numerar de la persoane fizice cu care sunt incheiate contracte de vanzare – cumparare cu plata in rate pentru livrari de bunuri si prestari de servicii nu fac obiectul limitarii, acestea putand sa depaseasca plafonul de 10.000 lei. De asemenea, in aceasta situatie este permisa fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Platile in numerar catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana pentru tranzactii mai mari de 10.000 de lei.

In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Incasarile si platile in numerar intre persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 de lei/tranzactie. Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 de lei, dar si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 de lei.

Sanctiuni! Nerespectarea prevederilor privind plafonarea operatiunile de incasari si plati in numerar de catre persoanele obligate potrivit reglementarilor Legii nr.70/2015 se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.

Sursa: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt

 

(Visited 1,187 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.