Ordinul nr.513/2015: Notificarea ANAF privind infiintarea registrului de bani personali se depune pana maine, 8 mai 2015

Ordinul nr.513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial nr.300 din 30 aprilie 2015.

Conform noilor prevederi, operatorii economici care utilizeaza case de marcat trebuie sa intocmeasca un registru de bani personali in care se vor inscrie banii personali ai angajatilor unitatii. Iar in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului nr.513/2015 in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 8 mai 2015, operatorii economici vizati trebuie sa notifice organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

OMFP nr.513/2015 poate fi consultat aici:

Avand in vedere prevederile art. 4 alin (12) lit i) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin (4) din HG 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1.Se aproba modelul si continutul registrului de bani personali, prevazute in anexa.

Art. 2.Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art.3. – Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre o persoana imputernicita de acesta.

Art. 4.Registrul de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economiccare isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.

Art. 5.Operatorul economic raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6.Operatorul economic notifica organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin.

Art. 7.Organul fiscal inregistreaza intr-o evidenta proprie, tinuta la nivelul fiecarui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8.Registrul de bani personali prevazut la art. 2 se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control.

Art. 9.Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 10.Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 30 aprilie 2015.
Nr. 513.

ANEXA

Modelul si continutul registrului de bani

Unitatea …………………..

C.I.F. ……………………….

Adresa: …………………….

REGISTRU DE BANI PERSONALI

Nr. crt. Data Numele si prenumele Functia Suma de bani la inceperea programului Ora inregistrarii Semnatura angajat
Zi Luna An

Caiet format A4

(Visited 461 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 × = fifty six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.