Declaratiile privind veniturile realizate in 2014 se depun pana luni, 25 mai 2015

ANAF reaminteste contribuabililor – persoane fizice ca data de 25 mai 2015 reprezinta termenul limita pentru depunerea la organul fiscal de care apartin a declaratiilor privind veniturile realizate in anul 2014, dupa cu urmeaza:

Formularul 200  – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.
Formularul 201 –  “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”.
– Formularul 221 –  “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”.

Pana pe 25 mai 2015 se depune si formularul 230  –  “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor”.

 

Formularul 200  – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2014, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
1.1. activitati independente;
1.2. cedarea folosintei bunurilor;
1.3. activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
1.5. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

NOTA: Contribuabilii care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit, completeaza sectiunea corespunzatoare din formular. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii declaratiei si care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati nonprofit sau al unei unitati de cult, depun formularul 200, completand sectiunea corespunzatoare din formular.

Declaratia 200 se completeaza in doua exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
‐ venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
‐ venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
‐ venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit.b);

‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul acestuia.

Formularul 201 –  “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate” se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul 2014, conditia de rezidenta prevazuta in Codul fiscal, care au realizat in anul 2014 venituri din strainatate, impozabile in Romania, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate, cum ar fi:
-venituri din profesii libere,
-venituri din activitati comerciale,
-venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala,
-venituri din cedarea folosintei bunurilor,
-venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura,
-venituri sub forma de dividende, dobanzi,
-venituri din premii, venituri din jocuri de noroc,
-venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,
-castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii,
-venituri din pensii,
-alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.

Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din strainatate, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursa intr‐o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din tara de sursa;
b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are
domiciliul fiscal;
‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul acestuia.

Formularul 221 – “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit” se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in anul 2015, in mod individual, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele
asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de
origine animala, in stare naturala.

Declaratia se completeaza in doua exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
– copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia.

Formularul 230  – “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor” se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in urmatoarele situatii :
‐ au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora ;
‐ opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

Formularul se completeaza in doua exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Declaratiile mentionate se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Formularele 200 si 230 se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin Spatiul Privat Virtual sau pe baza unui certificat digital, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIE! Nedepunerea formularelor 200, 201 si 221 pana la data de 25 mai 2015, inclusiv, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.

(Visited 234 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one + 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.