OMFP nr.572/2015: completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fizice

Ordinul nr. 572/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1154/2014, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.355 din 22 mai 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrative fiscale emise in forma electronica de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin accesarea serviciului «Spatiul privat virtual». In acest caz nu se mai utilizeaza si alta modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.”

2. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) In situatia in care persoana fizica nu este de acord cu Termenii si conditiile de utilizare a serviciului «Spatiul privat virtual» cererea prevazuta la alin. (2) se respinge.”

3. La articolul 11 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) acceptul privind Termenii si conditiile de utilizare a serviciului «Spatiul privat virtual».”

4. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Informatiile optional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atentionari prin SMS, prin posta electronica sau prin aplicatia Notif.”

5. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
“(8) In situatia in care persoana fizica nu este de acord cu Termenii si conditiile de utilizare a serviciului «Spatiul privat virtual» cererea prevazuta la art. 11 se respinge.”

6. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) cereri adresate de persoana fizica organului fiscal pentru obtinerea unor informatii sau documente in legatura cu situatia fiscala personala, cum ar fi: cerere de informatii despre contributiile de asigurari sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala, cerere de eliberare a unei adeverinte de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale si altele asemenea;”.

7. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu urmatorul cuprins:
“(3) Toate documentele puse la dispozitia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spatiul privat virtual» sunt inscrisuri in forma electronica carora li s-a incorporat, atasat sau li s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa in sensul Legii nr. 455/2001, republicata.
(4) In cazul documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) persoana fizica selecteaza tipul de cerere si completeaza toate informatiile obligatorii solicitate de aplicatia informatica.
(5) In situatia in care persoana fizica solicita completarea sectiunii D din certificatul de atestare fiscala «Alte mentiuni» cu sumele certe, lichide si exigibile pe care le are de incasat de la autoritatile contractante, prin exceptie de la art. 1 alin. (21) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta depune documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care persoana fizica le are de incasat de la acestea, in original, la institutia care solicita certificatul de atestare fiscala. Informatiile astfel inscrise la aceasta sectiune sunt valabile numai daca coincid cu datele inscrise in documentele eliberate de autoritatile contractante.
(6) Pe baza informatiilor prevazute la alin. (4) se genereaza cererea si se pune la dispozitia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spatiul privat virtual».
(7) Institutia publica, autoritatea publica sau oricare alta persoana careia persoana fizica ii prezinta documentele comunicate prin intermediul serviciului «Spatiul privat virtual» poate verifica autenticitatea si integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnaturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicata. Informatii ajutatoare sunt publicate in acest scop pe site-ul internet al Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala in sectiunea Servicii Online, urmarind instructiunile pentru validarea semnaturii.
(8) Institutia publica, autoritatea publica sau oricare alta persoana la care persoana fizica doreste sa depuna certificatul de atestare fiscala sau adeverinta de venit comunicate prin intermediul serviciului «Spatiul privat virtual» poate verifica si descarca continutul documentului accesand aplicatia informatica pusa la dispozitia publicului in acest scop pe site-ul internet al Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala in sectiunea Servicii Online, folosind numarul de inregistrare al documentului si codul numeric personal al persoanei fizice.”

8. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 15^1
Conditii de depunere a declaratiilor fiscale prin intermediul serviciului «Spatiul privat virtual»
(1) Depunerea declaratiilor fiscale prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) de catre o persoana fizica consta in completarea datelor corespunzator campurilor din macheta prezentata de aplicatia informatica existenta in «Spatiul privat virtual». Odata cu completarea datelor persoana fizica poate transmite un fisier care contine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.
(2) Pe baza datelor completate si a fisierului prevazute la alin. (1) se genereaza automat declaratia fiscala conform modelului aprobat in acest sens. Declaratia se semneaza cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor Publice, se pune la dispozitia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spatiul privat virtual» si se incarca automat pe canalul de depunere a declaratiilor.
(3) Orice modificare a declaratiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizeaza prin depunerea unei declaratii rectificative potrivit art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se in mod corespunzator.”

9. In anexa nr. 1, la litera A.a), dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
“4. Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii”.

10. In anexa nr. 1, la litera A.b), dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 5 si 6, cu urmatorul cuprins:
“5. «Certificatul de atestare fiscala»
6. «Adeverinta de venit»”.

11. In anexa nr. 1, la litera B, dupa punctul 4 se introduc cinci noi puncte, punctele 5-9, cu urmatorul cuprins:
“5. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala
6. Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
7. Declaratie privind veniturile realizate din Romania (formular 200) aferenta veniturilor realizate incepand cu anul 2014
8. Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (formular 230) aferenta impozitului anual datorat incepand cu anul 2014
9. Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferenta veniturilor realizate incepand cu anul 2015”.

Art. II. – Prevederile art. I pct. 9 privind deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii, precum si prevederile art. I pct. 10 si 11 privind certificatul de atestare fiscala se aplica incepand cu data de 1 iulie 2015.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat

Bucuresti, 14 mai 2015.
Nr. 572.

(Visited 352 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two × 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.