Legea nr.121/2015: aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991

Legea nr.121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.382 din 2 iunie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel.”

2. La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.”

3. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, societatea-mama poate prezenta un singur raport de audit asupra situatiilor financiare anuale depuse, in cazul in care societatea-mama are obligatia de auditare.”

4. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Atunci cand societatea-mama are obligatia sa intocmeasca si sa depuna si situatii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.”

Art. II. – Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN IORDACHE
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 29 mai 2015.
Nr. 121.

(Visited 772 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.