Legea nr.125/2015: majorarea alocatiei de stat pentru copii

Legea nr.125/2015 privind aprobarea OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prin care s-a dispus si majorarea alocatiei de stat pentru copii, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.383 din 2 iunie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Inaintea articolului I se introduce un nou articol cu urmatorul cuprins:
– La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
<<b) 0,168 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);
c) 0,4 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.>>”

2. Articolul VIII se abroga.

3. Dupa articolul XII se introduce un nou articol, art. XIII, cu urmatorul cuprins:
Art. XIII. – Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 pana la nivelul creditelor bugetare aprobate pe acelasi an, prin diminuarea corespunzatoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014 prevazute in anexa nr.3/15/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, la programul bugetar cod 1284 <<Programul National de Dezvoltare Locala>>, si sa comunice Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate.”
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 2 iunie 2015.
Nr.125.

Nota: Valoarea ISR = 500 lei (0,168 ISR=84 lei; 0,4 ISR=200 lei).

(Visited 686 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.