Legea nr.195/2015: completarea Legii somajului

Legea nr.195/2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 504 din 8 iulie 2015.

Legea nr.195/2015:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

La capitolul V „Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca”, sectiunea a 3-a „Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor”, la punctul 1 „Subventionarea locurilor de munca” se introduc doua noi articole, articolele 77^1 si 77^2, cu urmatorul cuprins:
„Art. 77^1. – (1) Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.
(2) Pot fi subventionate din sursele prevazute la alin. (1), in principal, urmatoarele categorii de servicii:
a) servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare, organizate de autoritatile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale;
b) servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritatile publice locale, organizatii neguvernamentale si alte organisme, in conditiile legii.
(3) Angajarea persoanelor conform prezentului articol se va face numai in conditiile incadrarii in cheltuielile bugetare.

Art. 77^2. – (1) Subventiile prevazute la art. 77^1 se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.
(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:
a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinta;
b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinta, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.
(3) Subventiile prevazute la art. 77^1 se acorda angajatorilor, inclusiv societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si regiilor autonome de interes local sau judetean, din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis.
(4) Prevederile alin. (3) referitoare la respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis nu se aplica in situatia in care subventiile prevazute la art. 77^1 se acorda autoritatilor administratiei publice locale.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 7 iulie 2015.
Nr. 195.

(Visited 344 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 8 = zero

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.