Cerere pentru acordarea unei zile libere pentru ingrijirea sanatatii copilului – model si info utile

Reamintim ca in Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, aprobate prin HG nr. 576/2015.

In acest sens va prezentam modelul de cerere pentru acordarea unei zile libere/doua zile libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, cu explicatii si informatii utile privind modul de completare, obligatii ale salariatului care solicita liberul cat si ale angajatorului.

Cerere pentru acordarea unei zile libere/doua zile libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului1

 

Domnule/Doamna Director2

Subsemnatul/Subsemnata, ………………..3 , angajat/a in cadrul ………………., in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ……………………………… 4, nascut/nascuti la …………………5 , va adresez rugamintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/doua zile libere 6, in data de ……………… 7, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului8 .

Atasez prezentei cereri declaratia pe propria raspundere cu privire la faptul ca celalalt parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ………………….9 nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita in cursul acestui an calendaristic10 .

Data

Numele, prenumele si semnatura

Vezi lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

………………………………..
1 Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, denumita si liberul, se acorda cu scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului/copiilor de a verifica anual starea de sanatate a acestuia/acestora.

2 Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, solicitata de salariat, fara obligatia de a plati drepturile salariale aferente. Totusi, in cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu-i fie afectata activitatea.

Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legii privind acordarea liberului constituie contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei, cu posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dua caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ.

3 Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

4 Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai multi copii se acorda 2 zile lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.

5 Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali, cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.

6 In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv reprezentantii legali ai copilului, nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic.

7 Ziua lucratoare libera acordata se justifica prin depunerea la angajator a adeverintei emise de medicul de familie al copilului din care sa rezulte efectuarea controlului medical, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia. In acest sens, indiferent daca controlul medical a fost efectuat in sistemul public de sanatate sau in sistemul privat, parintele sau reprezentantul legal al copilului are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin rezultatul controlului medical. Pe baza documentelor prezentate de parinte sau, dupa caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului elibereaza o adeverinta, din care rezulta efectuarea controlului medical. 

8 Publicata in Monitorul Oficial nr.496 din 3 iulie 2014.

9 Se completeaza cu numele si prenumele celuilat parinte sau reprezentant legal. 

10 Pentru a beneficia de ziua lucratoare libera pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, parintele sau reprezentantul legal al copilului trebuie sa depuna cererea la angajator cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic.  La cererea privind acordarea liberului se ataseaza o copie a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, dupa caz, precum si o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita.
In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca ambii parinti au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a mai beneficia, vreodata, de acest drept.

 

 

(Visited 2,602 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× five = 10

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.