OPANAF nr.1964/2015: modificarea OPANAF nr.17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

OPANAF nr.1964/2015 pentru modificarea OPANAF nr.17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 566 din 29 iulie 2015. 

 

 

OPANAF nr.1964/2015:

Avand in vedere dispozitiile art. 50 si 52 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si al art. 153 alin. (7 1 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

 presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatele (6) – (8) vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent, dar nu furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate si nu clarifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice va proceda dupa cum urmeaza:
a) respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA, intocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care persoana impozabila se afla la prima cerere de inregistrare in scopuri de TVA si/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul societatilor la care detine calitatea de asociat si/sau administrator;#
b) transmite solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, in celelalte situatii, impreuna cu toata documentatia care a stat la baza analizei, directiei regionale antifrauda fiscala care isi desfasoara activitatea in aria de competenta teritoriala a directiei generale regionale a finantelor publice din care face parte organul fiscal competent.
(7) In urma verificarilor efectuate, directia regionala antifrauda fiscala returneaza organului fiscal competent solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA si documentatia, insotite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA.
(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, intocmit in temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va contine si motivele de fapt si de drept care stau la baza propunerii. In baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba sau, dupa caz, se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.”

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10 (1) Decizia de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se emite in termen de
a) o zi lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 6 alin. (2);
b) 3 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. a) si b);
c) 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (3) si (5);
d) 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (6) si (7).”

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III. – Directiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora, precum si Directia generala antifrauda fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 24 iulie 2015.
Nr. 1964.

(Visited 298 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 3 = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.