OPANAF nr.1965/2015: aprobarea modelului si continutului formularului 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

OPANAF nr.1965/2015 privind modificarea si completarea OPANAF nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost publicat in Monitorul Oficia nr.579 din 3 august 2015.

OPANAF nr.1965/2015:

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 3^1. – (1) Se aproba modelul si continutul formularului «Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal» (098), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevazut in anexa nr. 7.
(2) Instructiunile de completare a formularului mentionat la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 8.
(3) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului mentionat la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 9.”

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4. – Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul ordin.”

3. Dupa anexa nr. 6 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 7-9, al caror continut este prevazut in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-stefan Diaconu

Bucuresti, 24 iulie 2015.
Nr. 1965.

ANEXA nr.1*)
(Anexa nr.7 la Ordinul nr.7/2010)

Formularul 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

ANEXA nr.2
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr.7/2010)

   INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 098 “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

ANEXA nr.3
(Anexa nr.9 la Ordinul nr.7/2010)

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului (098)

(Visited 196 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.